MEB ATAMADA SİSTEMİ YENİDEN DEĞİŞTİRİYOR

Öğretmen atamalarında yeni kriterler geliyor. Resmi Gazetede yayımlanan, Öğretmen strateji belgesine göre, 2018 yılına kadar, öğretmen atama sistemi değiştirilecek.

Sözlü mülakat ile öğretmen alımına tepkiler çığ gibi büyüyor. Adil olunmadığını herkes söylüyor. STK'lar sendikalar ve partiler karşı. Ancak halen uygulanıyor. İşte bu belge ile bazı değişiklikler yapılacak ancak sözlü mülakat kaldırılması gerekiyor. Tüm adaylar adil kriterler istiyor. Okul başarı puanının etkin hale getirilmesi Üniversitelerde başarıyı ve devamı artırır.

ÖSYM verilerine göre, alan bilgisi testi uygulanmayan öğretmenlik alanları da dikkate alındığında 455,119 kişinin sınava girdiği, bu mezunlar dışında 2016 yılı itibarıyla öğretmen olabilmek amacıyla halihazırda yalnızca eğitim fakültelerinde okuyanların sayısının 228,279 olduğu, fen fakülteleri, fen edebiyat fakülteleri insan ve toplum bilimleri fakülteleri ve ilahiyat fakültelerinde okuyan öğrencilerinde dahil edilmesiyle öğretmen olmayı bekleyen 653.899 lisans öğrencisi olduğu, mezunlarla birlikte 1 milyondan fazla kişinin öğretmen olmayı beklediği biliniyor.

Görüntünün olası içeriği: bir veya daha fazla kişi, oturan insanlar ve ayakta duran insanlar

9 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Öğretmen Strateji Belgesine göre, 2018 yılına kadar, öğretmen atama sistemi değiştirilecek.

Hali hazırdaki uygulamada sadece KPSS sınavı ve mülakat esas alınmaktadır.

Ancak 2018 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi hedefi konulan yeni sisteme göre, çoklu veri kaynağı esas alınacak. Buna göre lisans başarısı da öğretmen alımında etkili olacak.

Öğretmen strateji belgesinde, öğretmen seçiminde dikkate alınabilecek kriterler şu şekilde hedeflenmiştir.

1- Seçme sınavları

2- Ürün seçki dosyası, (Bundan ne kast edildiği belgede yer almamaktadır)

3- Öğretmenlik uygulaması değerlendirmesi (Üniversite eğitimi sırasında, okullardaki stajın değerlendirilmesini içermektedir)

4- Mülakat

Yine belgede yer alan hedefe göre, asgari taban puan şartı getirilecek. Ancak bu yeni bir uygulama olmayıp hali hazırda zaten uygulamadadır.

Bir diğer önemli husus ise, öğretmenlik alanlarındaki dolululuk oranı yer yıl açıklanacak.

ÖĞRETMENLERE YENİ UYGULAMALAR

Aday öğretmenliğe atanabilmek için eğitim bilimleri ve alanlarına ilişkin asgari puan şartının getirilmesi,
Öğretmenlerin gelişim ihtiyacının tespiti için periyodik olarak performans değerlendirme sisteminin hayata geçirilmesi, bu süreçte okul müdürü, meslektaşı, öğrenci ve velilerin de değerlendirme sürecine katılacağı, bu değerlendirme sonuçları ile kariyer basamakları oluşturulacağı, görevde yükselme, yurtdışına görevlendirme, ödüllendirmenin bu sonuçlara göre yapılacağı, 4 yılda bir öğretmenlerin “öğretmen yeterlilikleri” çerçevesinde sınava alınacağı,
Öğretmen Akademilerinin kurulacağı,
Öğretmenlik mesleğine ilişkin mevzuatın yeniden düzenleneceği,
Öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin eylem planının hazırlanacağı,
Öğretmenlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik bireysel çalışma yapabilecekleri fiziki alanların oluşturulacağı,
Eğitim kurumlarının bölgesel olarak tekrar sınıflandırılacağı,
Öğretmenlerin görev yaptıkları bölgelere göre istihdam edileceği, hizmet puanı, yer değiştirme yurt dışı eğitim ve görevlerde öncelik verileceği, konut/lojman gibi özendirici imkanlar oluşturulacağı,
Aynı eğitim kurumunda kesintisiz uzun süre görev yapan öğretmenlerin rotasyona tabi tutulacağı (süre belirtilmemiş)
Mevcut öğretmen kariyer sisteminin Öğretmen Yeterliliklerine dayalı olarak yapılacak olan performans değerlendirme sonuçlarına, yapılacak sınavlara, öğrenci başarısına ve benzer mahiyetteki kriterlere dayalı olarak yeniden yapılandırılmasının planlandığı görülmektedir.

İŞTE ÖĞRETMEN STRATEJİ BELGESİNDE, ÖĞRETMEN

İSTİHDAMI İÇİN ÖNGÖRÜLEN 3 HEDEF

Yayımlanan, Öğretmen Strateji Belgesine göre,

“1.2 Üniversite mezunları arasından öğrtemenlik

mesleğine en uygun olanları seçmek” başlığı altında yer alan eylemler ve süreler şu şekildedir.