24 Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe giren 694 sayılı KHK, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanlarının kamu görevine iade kararlarının uygulanmasına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. İhraç sonrası iade edilenlerden bazıları eski kurumlarına dönebiliyor OHAL uygulamaları kapsamında KHK eki listelerde isimlerine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılanlar; -Yine KHK eki listelerde isimlerine yer verilmek suretiyle eski kurumlarına dönebiliyor.

-Ya da Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna başvuruda bulunmaları halinde, başvuruları bu Komisyon tarafından kabul edildiğinde; statüleri, unvanları ve yürüttükleri görevler itibarıyla başka kurumlarda görevlendirilmeleri mümkün değil ise Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla eski kurumlarına dönebiliyor.

(Öğretim elemanları için özel düzenleme yapıldı) Öğretim elemanlarının göreve iadesi nasıl olacak? OHAL kapsamında yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanlarıyla ilgili olarak; -Öğretim elemanlarının Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yaptıkları başvuru üzerine haklarında kamu görevine iade kararı alınması durumunda, alınan karar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilecek. -Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, bunların atama tekliflerini, kamu görevinden çıkarıldıkları yükseköğretim kurumu haricinde tespit edilecek yükseköğretim kurumlarından birine önceki kadro unvanlarına uygun olarak 15 gün içinde yapılır. -Atama teklifi yapılacak yükseköğretim kurumları konusunda; Ankara, İstanbul, İzmir illeri dışında ve 2006 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumlarına öncelik verilecek.

-Yükseköğretim kurumlarına ataması yapılanların kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin tamamlandığı tarih itibarıyla ilgili yükseköğretim kurumları için ihdas edilmiş sayılacak. -Komisyon kararlarına karşı HSK tarafından belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde, öğretim elemanının ihraç öncesi son görev yaptıkları kurum aleyhine iptal davası açılabilecek.

Öte yandan, KHK eki listelerde isimlerine yer verilmek suretiyle kamu görevine iade edilecek olan öğretim elemanları ise eski kurumlarında görev alabilecek.