İslam dininde kadınların pantolon giymesi günah mıdır?Konuya farklı açılardan bakanlar farklı hükümler verebilirler. Her açının kendine göre hükmü olması da mümkündür. Ben de arz edeceğim açılardan bakacak, kendi görüşümü netleştirmeye çalışacağım. Takdir size aittir. Uygun bulursunuz, yahut da yanlış telakki edersiniz. İkisi de mümkündür.

Bugün giyim kuşamda tam bir karmaşa yaşanmaktadır. Ne erkek ne de kadın giyimi geçmişteki gibi net ve tam ayrılmış değildir.

Bunu şunun için arz ediyorum. Gerçekten de hanımların giyim kuşamında birinci ölçü tesettür ise, ikincisi de erkek giyimi olmaması, erkek giyimine benzememesidir. Peygamber Efendimiz (asm)'in ikazı da bunu açıkça ifade etmektedir.

Bu ikazı unutmayan hanımlar, giyimlerinde birinci olarak tesettürü esas aldıkları gibi, ikinci olarak da erkeğe benzememeyi esas alırlar. Kimliklerini korumak isterler.

Toplumun böyle bir kimlik korumasına ihtiyacı da kesindir. Cinsiyet karışımı söz konusu olacak nerdeyse.pantolon giymek gunah mi ile ilgili görsel sonucu

Ancak bugün erkek giyimi eskisi kadar kesin belirlenmiş değildir. Pantolon artık sadece erkek giyimi olmaktan çıkıp kadınların da büyük ölçüde giyimi haline gelmiştir.

Nitekim Suudi Arabistanlı erkeklerin de kadın giyimine benzeyen entarilerle dolaştıkları bilinmektedir. Demek ki sabit bir erkek giyimi, tartışmasız mevcut değildir.

Bence bugün kadının giydiği pantolonun erkek giyimi olmasından önce, dar olup olmadığı, üzerini örten bir başka şeyin giyilip giyilmediği esas alınarak konuya bakılmalıdır.

Beden hatlarını belli etmeyecek genişlikteki pantolonun üzerine üst kısmı örten bir şey giyiliyorsa, artık bunun erkek giyimi olduğunu düşünmemek gerekir. Çünkü tesettürü daha iyi sağlamak özelliği söz konusudur.

Pantolon üzerine giyilen elbisenin ayaklara kadar inmesi tercih edilmelidir. 

Kadının pantolon giyinmesi Peygamberimiz(asm) döneminde de vuku bulmuştur. Nitekim Efendimiz aleyhisselam İmam-ı Ali ile (Baki) mezarlığında iken yan yoldan bir kadının, bindiği eşek üzerinde giderken yağışlı hava sebebiyle ayağı kayan eşekten düştüğü görülür. Derhal yüzünü başka tarafa dönen Efendimize:

"Kadın sirval giymiş, bir yeri açılmadı!" derler.

Bunun üzerine Efendimizin (asm), bindiği eşekten düştüğü hâlde bir yerinin açılmasını önleyen sirvali giyen hanımlara dua ettiği duyulur.

Bu anlayış içinde pantolona baktığımızda üzerinde bir giyim olması halinde Efendimizin (asm) duasına mazhar olan bir giyim şekli dolduğunu düşünmek yanlış olmasa gerektir.

Çünkü geniş pantolonun da, arabaya binip inerken, merdivenden inip çıkarken, sirval gibi tesettürü temin ettiği bilinmektedir.

Nitekim siyerde Efendimizin (asm) sirval satın aldığı kaydı da vardır. Bizzat kendisinin giydiği görülmediğine göre, yakınlarına hediye etmek için almıştır diye düşünmek de mümkündür.

Sirval, Anadolu hanımlarının vücut hatlarını belli etmeyecek bollukta giydikleri şalvarı hatırlatıyor insana. Bu kadar bolluktaki şalvardan kimsenin şikayeti de olmamaktadır. Ben konuya böyle bakmaktayım.

pantolon giymek ile ilgili görsel sonucu

 (Dinde kolaylık vardır) diyerek bilerek veya bilmeyerek dinde yenilik yapmaya çalışanlar çıkıyor. Dinimizde ifrat ve tefritin yani aşırılığın yeri yoktur. Dinimiz orta yolda olmayı emreder. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(İşlerin hayırlısı vasat olanıdır.) [Beyheki]

NUREDDİN YILDIZ HOCANIN PANTOLON YORUMU

Kadınların göbekle diz kapağı arası, kocaları dışında herkes için bakılması haram bölgedir. Bir kadının bu bölgesi, kendisi gibi bir kadına hatta kız kardeşine bile haramdır. Bu birinci husus.
İkinci husus: Kadının, avret dediğimiz yerlerini çıplak deri ile görmek haram olduğu gibi üzerine giyilmiş bir elbisenin ayrıntıları belli edecek şekilde iken görülmesi de haramdır.
Pantolon, bu açıdan kadının kocasından başkasının görülmesi haram olan avretini belli etmektedir. Evet, üzerine ikinci bir kıyafet olarak ferace ve benzeri bir şey alındığında sokakta bu sıkıntı kalkabilir ancak ev ortamında yani üzerinde o ikinci elbise bulunmadığı durumlarda pantolon kalça ve baldırları belli etmektedir. Kadının çocukları açısından bile bu sakıncalıdır. Hatta kadının kendisi gibi kadınlar açısından bile sakıncalıdır.
Buradan da şu anlaşılmaktadır:
Sadece dışarıda, daha güvenli olacağı için ferace ve benzeri kıyafetin altında giyildiğinde bir sakınca yok gibi dursa da ferace çıktığında sakınca da devreye girmektedir. Bunun için de kadınların pantolon giymeleri şuradan asılarak buradan çekerek bakıldığında caizleşebilir. Bu caizlik takva bir kalbi memnun etmez.
Bir başka husus da dikkatimizden kaçmamalıdır ki o da şudur:
Müslüman kadınlar, illa başkalarının beğenisi ile mi yaşamak zorundadırlar. Bu bir komplekstir. Pantolon için zorlama yapılırken bir de baktık pantolon ‘kot pantolon’ oldu. Hatta, sıcak havalarda bile kadınlarımız ‘kot pantolon’ kumaşından pardösü yaptırıp giymektedirler. Bunun adı taklit midir, zillet midir bilemiyoruz. Bilhassa kadınlar üzerindeki kültür emperyalizmini de dikkate alarak fetva aramamız gerekiyor. Pantolona şöyle veya böyle bir fetva bulunmuş olsa bile bizim, sırf topraklarımızı işgal eden, imanımızı hedef alan düşmanlardan ithaldir diyerek karşı durmamız gerekmiyor mu?

 

 Son olarak şunu ifade etmek gerekir ki Acaba Resulullahın Hanımları ve kızları çağımızda yaşasa idi Pantolon giyer mi idi? 

EL CEVAP: HAYIR

O Zaman sizde takvayı düşünüyorsanız, Hz Fatıma gibi cennet hatunlarından birisi olmak istiyorsanız Pantolon giymeyin. Allah'ın(cc) istediği şekilde Resulullah'ın hanımlarının örtündüğü gibi örtünün. Modaya uymayın. Örtülü çıplaklardan sayılmayın. Kuran'a ve Sünnet'e uyun.