Böyle bir bilgiye sahip değiliz ama okumuş olma ihtimalini pek yüksek zannederiz.