PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU TARAFINDAN TÜRKİYE GENELİNDE YAPILAN SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİLER.

Siyer Yarışması tarihi, sınav şartnamesi, sınav için kitaplar, sınav yerleri,sınav sonuçları hakkında bilgi haberimizde

 

Siyer Sınavı 29 Ocak Pazar Günü

29 Ocak Pazar Günü Saat : 10:30'da yapılacak.

Sınav yerleri başvuru yapıp onaylatanlara sms olarak gönderilecektir.

BAŞVURU DURUMU SORGULAMAK İÇİN TIKLA

Yarışma Şartnamesi

A. TANIMLAR

1. Yarışma Tanımı  Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir çok İslami sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından 2016 yılında beşinci kez “Türkiye Geneli Kutlu Doğum Siyer Sınavı” düzenlenecektir. Yarışma üç kategoride ve yazılı test usulü ile yapılacaktır. Yarışmayla ilgili tüm gelişmeler ve ayrıntılar peygambersevdalilari.com web sayfasında yayınlanacaktır.

Ayrıca yarışmacılara E-Posta/SMS yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

2. Yarışma Düzenleme Kurulu:  Peygamber Sevdalıları Platformu  siyer sınavı yarışmasını organize eden yetkili üst kuruldur.

3. Yarışma Sınavı:  Peygamber Sevdalıları Platformu  siyer sınavı yarışmasında ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için yapılacak bilgi ölçme sınavıdır.

4. Yarışma Sınav Merkezleri:  Peygamber Sevdalıları Platformu’na üye/gönüllü derneklerin bulunduğu İl/ ilçe/ Belde/ Köylerde belli bir sayıda sınava girecek yarışmacıların ve gönüllü gözetmen bulunmasına bağlı olarak yazılı sınavı gerçekleştirir.

B. YARIŞMA ORGANİZASYONU 

Yarışma, Peygamber Sevdalıları Platformu   tarafından organize edilmektedir. Yarışma İl/ ilçe/ Belde/ Köylerde platforma üye/gönüllü sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile organize edilmektedir. C. YARIŞMANIN AMACI:     

1. Toplumun her kesimini Son Peygamber(sav) ’in mesajları ile buluşturarak, Peygamber Efendimiz(sav)’in örnek hayatının öğrenilmesi ve öğrenilenleri kendi hayatımızda tatbikatını sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmak  2. Toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmak

D. YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI ve BAŞVURU 1. Kategoriler ve Sorumlu Olunan Kitaplar 1.1.Sınav Kategorileri:   KATEGORİ: 1997 ve daha önceki doğumlular 2.KATEGORİ:1998-2001 arası doğumlular

3.KATEGORİ:2002-2007 arası doğumlular1.2.Sınavın Kitapları                   

KATEGORİ: PROF.DR. MÜNİR MUHAMMED GADBAN 'IN RAVZA                                                       YAYINLARI’NDAN ÇIKAN  FIKHU'S-SİRE ADLI KİTABI 2.KATEGORİ: SEDAT ŞERAN'IN DUA YAYINEVİN’İDEN ÇIKAN SEVGİLİ                               PEYGAMBERİMİZ(SAV)'İN HAYATI ADLI KİTABI 3.KATEGORİ: BİLAL YARARLI'NIN DUA YAYINCILIK’TAN ÇIKAN SEVGİLİ                            EFENDİMİZ ADLI KİTABI                                                      2: Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler:

2.1: Sınav, başvuru işlemleri 01 Aralık 2015 ile 22 Ocak 2016 tarihleri arasında peygambersevdalilari.comadlıinternet adresi üzerinden veya Peygamber Sevdalıları Platformu’nca belirlenen herhangi bir sınav merkezi /noktası üzerinden yapılacaktır.   

2.2: Siyer Sınavı başvurusu, internet aracılığı ile ön başvuru yapıldıktan sonra Peygamber Sevdalıları Platformu’nca belirlenen herhangi bir sınav merkezi / noktasında, belirlenen sınav kitabı temin edilip yapılan ön başvuru onaylattırılmalıdır.  2.3: Başvuru tamamlandıktan sonra adaya, başvurusunun onaylandığına dair mesaj gönderilebileceği gibi adayın kendisi de başvuru durumunu ve bilgilerini internet adresinden kontrol edebilecektir.

2.4: Siyer Sınavında her kategori için belirlenen sınav kitabı, Peygamber Sevdalıları Platformu’nca belirlenen yerlerden temin edilecektir.  2.5:Platformumuzca daha önce düzenlenen (2013KDSS-2014KDSS-2015KDSS) siyer sınavlarında dereceye girip umre ödülü kazananlar, 2016 siyer sınavına katılıp dereceye girseler dahi verilen ödüllerden yararlanamayacaktır.  2.6:Soruların hazırlanmasında, kitapçıkların korunması ve tasnifinde görev alanlar sınava giremeyecek, girse bile değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.7:HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR:

Kutlu Doğum Siyer Sınavı’nda dereceye girmek tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Başvuru şartlarını taşımayanlar ile yanlış, yanıltıcı veya gerçek dışı beyanda bulunanlar ile sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler bu durumdan dolayı sınavları iptal edileceğinden her hangi bir hak iddia edemeyecektir. (Ör; Kendi yaşına uygun olmayan bir kategoride sınava girmek.) 2.8:Sınav şartnamesinde belirtilen koşullar dışında farklı bir durumla karşılaşıldığında sınav komisyonun vereceği karar kesin olup itiraz edilemez.  2.9:Sınav sonucunda birinci kategoride dereceye girenler, kendileri umreye gitmedikleri takdirde sadece birinci derece akrabalardan birini (anne, baba, eş, çocuk-18 yaş ve üstü- veya kardeşlerinden birini) yerine gönderebilir.  2.10:Sınav sonucunda İkinci kategoriden Umre ödülü kazananlar ise kendileri gidemediği takdirde birinci derecede yakınlarından sadece anne, baba ve kardeşlerinden birini yerine gönderebilecektir (Yani ödül katılımcı ve velisini kapsar iken bu durumda ödül sadece bir kişiyi kapsayacaktır.)

2.11:Umre ödülü kazanan veya kazananın yerine giden aday bayan ise mutlak surette bir mahreminin yanında olması gerekmektedir. Ancak kendileri ile gelecek mahreminin masrafları kendi şahsına aittir.

2.12:Umre için yol ücreti, barınma ve iaşe dışındaki masraflar(pasaport işlemleri, kalkış noktasına kadarki yol masrafları vs.) şahsa aittir. 2.13:Hak edilen ödüller belirtilen dönem için geçerli olup, sonraki dönemlere devredilemez.

E. YARIŞMANIN YAPILACAĞI YERLER VE TARİHİ  Sınav, Peygamber Sevdalıları Platformu’nca belirlenen ve peygambersevdalilari.com  web sayfasında yayınlanacak olan  il/ilçe/Belde/Köy sınav merkezleri olmak üzere tüm merkezlerde 31 Ocak PAZAR Günü 10:00 -12:00 (TSİ) saatleri arasında erkek/bayan ayrı ayrı salonlarda olmak üzere tek oturumda aynı anda yapılacaktır. Ayrıca yarışmacılara E-Posta/SMS yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir.

F. YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

1-Yarışmacılar sınava resmi kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı vb.) ile katılacaklardır. 

2-Yarışmacılardan cep telefonu ile salona gelen adaylar cep telefonlarını kapalı tutacaklardır. Aksi takdirde sınav esnasında cep telefonu kullanımı, sınav kurallarını ihlal sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilebilecektir.

3-Sınavda A ve B olmak üzere 2 kitapçık türü vardır. Kitapçıklarda 1. ve 2. kategoride 100 soru ve 3. kategoride 60 soru olup bu sorular için verilen toplam cevaplama süresi 1. ve 2. kategoride 120 dakika, 3. kategoride ise 80 dakikadır. Puanlama 100 üzerinden değerlendirilecektir. Sınavın  ilk 45 dakikasında, aday sınavı bitirmiş olsa dahi dışarı çıkmasına müsaade edilmeyecektir.

4-Yapılan sınav değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması halinde ödül kazananlar kura ile belirlenecektir.

5-Cevap kağıdında kurşun kalem dışında başka bir kalem kullanılmayacaktır. Aksi halde optik form değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6- Cevaplama yaparken 1.ve 2. kategoride 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı, 3. kategoride 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.

7- Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmeli sorulardır. Her soru için, 1.ve 2. kategoride beş farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnız biri sorunun doğru cevabıdır. 3.kategoride dört farklı seçenek verilmiştir 

8-Yarışmacılar, yarışma günü sınav saatinden 30 dakika önce sınav salonunda hazır olacaklardır. Sınav başladıktan sonra 30 dakika kadar geç gelen yarışmacı sınava alınabilecek ancak ek süre verilmeyecektir. Daha sonra gelen yarışmacı sınava alınmayacaktır. 

9-Yarışmacılar, sınav salonunda düzenleme kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır.

G.YARIŞMANIN ÖDÜLLLERİ Tüm ödüller genel olarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır.Ayrıca il/ilçe bazında herhangi bir ödül verilmeyecektir.

BİRİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ; 1) 1-20 Umre 2) 21-25 Dizüstü Bilgisayar 3) 26-35 Tablet 4) 36-85 Tefsir Seti 5) 86-135 Dua Yayıncılıktan Kitap Seti ile ödüllendirilecektir.

İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ; 1) 1-3 Umre (Veli ile beraber) 2) 4-13 Dizüstü Bilgisayar 3) 14-23 Notebook 4) 24-49 Tablet  5) 50-74 Kol Saati 6) 75-124 Dua Yayıncılıktan Kitap Seti 7) 125-161 Mp4 ile ödüllendirilecektir.

ÜÇÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ; 1) 1-5 Dizüstü Bilgisayar 2) 6-54 Tablet  3) 55-104 Bisiklet 4) 105-154 Mp4 5) 155-204 Kol Saati 6) 205-705 Futbol Topu/Eşarp ile ödüllendirilecektir.

H. YARIŞMANIN DİĞER ŞARTLARI  Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Peygamber Sevdalıları Platformu şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İ. YETKİLİ KURULLAR  1. Yarışmanın Sahibi: Peygamber Sevdalıları Platformu 2. Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren: Peygamber Sevdalıları Platformu ve hizmet almak isteyeceği kurum ve kuruluşlar 3. Soru Hazırlama Kurulu: Yarışma soruları, Erdemli Eğitimciler Cemiyeti Derneği tarafından belirlenen komisyonca hazırlanacaktır.

ERZURUM SINAV BAŞVURU YERLERİ

ERZURUM HORASAN BARAN KİTAP KIRTASİYE SAAT KULENİN KARŞISI KARACA OTEL ARKASI 5367149246
156 ERZURUM MERKEZ ÇAĞRI MATBAA CİLT EVİ SARAYBOSNA CADDESİ SINAV DERSANESİ YANI 5377452038
157 ERZURUM MERKEZ ERZURUM KÜLTÜR EĞİTİM KİTAP KIRTASİYE CUMHURİYET CAD. KAT:1 NO:1 5377452038
158 ERZURUM MERKEZ MEVLANA GIDA AVNİ ULAŞ MAH. YILDIZKENT (PAYLAŞIM  MERKEZİ ARKASI) 5377452038

 

TÜRKİYE GENELİ TÜM İLLER BAŞVURU YERLERİ

<

S.N İLİ İLÇESİ BAŞVURU MERKEZİ ADRESİ TELEFONU
1 ADANA CEYHAN CEYHAN İLİM-DER HÜRRİYET MAH.FEVZİ ÇAKMAK BULVARI NO: 6 KAT-1 CEYHAN 5393075730 5412335524
2 ADANA İMAMOĞLU TEMSİLCİ   5386280428
3 ADANA MERKEZ MEKTEB-DER TÜRKOCAĞI MAH.24014 SK. NO:19 SEYHAN 5061805745
4 ADANA SEYHAN NUREFŞAN KİTABEVİ-1 DUMLUPINAR MH. KIBRIS CAD. NO:122 SEYHAN 5354051921
5 ADANA YÜREĞİR NUREFŞAN KİTABEVİ-2 19 MAYIS MAH. SAĞLIK OCAĞI KARŞISI YÜREĞİR 5458487985
6 ADANA YÜREĞİR ŞURA-DER TEMSİLCİLİĞİ MİHMANDAR CADDESİ DOĞANKENT PTT KARŞISI ŞURA-DER 5377337967
7 ADIYAMAN KAHTA ÇAGRI DER YENİ MAH. 5 NOLU SOKAK NO:2 KAHTA ADIYAMAN 5343656170
8 ADIYAMAN KAHTA ELİF KIRTASİYE RECEP TAYYİP ERDOGAN CAD. ATATÜRK İLKÖGRETİM OKULU KARŞISI NO:120 5353809575
9 ADIYAMAN KAHTA TASANCELL FIRAT MAH. İSMET PAŞA CAD. NO:2  5326754496
10 ADIYAMAN MERKEZ REHBER İLETİŞİM HARIKÇI CAD. HOTEL ÜNAL KARŞISINO:27 ADIYAMAN /MERKEZ 5303297002
11 ADIYAMAN MERKEZ REHBER İLETİŞİM HARIKÇI CAD. HOTEL ÜNAL KARŞISINO:27 ADIYAMAN /MERKEZ 0530 329 70 02
12 ADIYAMAN MERKEZ VAHDET-DER TURGUT REİS MAH. BARBAROS CAD. NO:59/2 5413829796
13 ADIYAMAN SAMSAT AVCI GİYİM BARAJ MAH. SAMSAT/ADIYAMAN 5374921820
14 ADIYAMAN SAMSAT AVCI ZÜCCACİYE BARAJ MAH.PTT YANI SAMSAT/ADIYAMAN 5306646260
15 ADIYAMAN SAMSAT ERTÜRK KIRTASİYE KALE MAH. MERKEZ İLKÖGRETİM OKULU KARŞISI NO:17 SAMSAT  5443738208
16 AFYON MERKEZ TEMSİLCİ   5061286908
17 AĞRI DOĞUBAYAZIT AKKAYA DEMİR ÇELİK İSHAKPAŞA MAHALLESİ GÜLVEREN SOKAK NO:34  
18 AĞRI DOĞUBAYAZIT ARARAT OZALİT CEYLANLAR İŞ MERKEZİ KAT:1 NO:16  
19 AĞRI DOĞUBAYAZIT DOĞA YAPI İNŞAAT AĞRI CADDESİ STADYUM YOLU ÜZERİ NO:184  
20 AĞRI DOĞUBAYAZIT GÖKSEL ÇOCUK GİYİM SALMAN PASAJI NO:100  
21 AĞRI DOĞUBAYAZIT KAYALAR ÇEYİZ 1 NOLU IĞDIR CADDESİ NO:5  
22 AĞRI DOĞUBAYAZIT MUSTAZAFLAR CEMİYETİ NALBANTOĞLU APT. KAT:1 NO:2 5413122275
23 AĞRI DOĞUBAYAZIT NAZAR ZÜCACİYE  DR İSMAİL BEŞİKÇİ CADDESİ NO:97 5439639331
24 AĞRI MERKEZ AĞRI MUSTAZAFLAR CEMİYETİ ŞUBESİ    
25 AKSARAY MERKEZ AKSA -DER    SOFULAR MAH. SOFULAR CAD. 1003 SK. NO:28  /AKSARAY 5452988226
26 ANKARA ALTINDAĞ 2 KAYNAK YAYINCILIK HACI BAYRAM KİTAPÇILAR ÇARŞISI A BLOK NO:24 ALTINDAĞ/ANKARA 3123110210
27 ANKARA ALTINDAĞ YASİN YAYIN EVİ HACI BAYRAM YAYIK SOKAK NO:22 GÜLBABA TÜRBESİ YANI ULUS /ANKARA 312300183
28 ANKARA ÇANKAYA BENLİ KİTAPEVİ ETİ MAH.STRAZBURG CD. No:18-B SIHHIYE ANKARA 3123313467
29 ANKARA ETİMESGUT HACIBABA KURUYEMİŞ KAZIM KARABEKİR MAH. ŞEHİT HİKMET ÖZER CAD. NO:22/C ETİMESGUT 5376090086
30 ANKARA MAMAK EMRE KUYUMCULUK  HARMAN MAH. ABDULHAKHAMİT CD. NO:219/C MAMAK 5312931232 3123685825
31 ANKARA SİNCAN ANKARA İKRA EĞİTİM DERNEĞİ ATATÜRK MAH.KADER SOK. NO:5/21 SİNCAN 3122718000 5078721071
32 ANTALYA KEPEZ  UMUT-DER YENİ MAH.2452 SK.NO:61   KEPEZ/ANTALYA  /0242 326 5657 5494565241 5070100000
33 ANTALYA KEPEZ BEKİR AYYILDIZ HÜSNÜ KARAKAŞ MAH/ANTALYA 5357344377
34 ANTALYA KEPEZ EKONOMA MARKET HABİPLER /ANTALYA 5079455698
35 ANTALYA KEPEZ ŞİMŞEK GÜN ISI  TEOMANPAŞA / ANTALYA 5304383072
36 ANTALYA KEPEZ UĞURLU MARKET  ŞELALE / ANTALYA 5386716947
37 ANTALYA KUMLUCA  FARUK AKDENİZ  KUMLUCA / ANTALYA 5306874503
38 ANTALYA MANAVGAT MERKEZ KURUYEMİŞ BAHARAT  MANAVGAT SELİMİYE CAMİİ ALTI PASAJ İÇİ /ANTALYA 5432203085
39 ANTALYA MANAVGAT UMUT_DER MANAVGAT ŞUBESİ MANAVGAT /ANTALYA 5457107171
40 ANTALYA MURATPAŞA ÖZKARDEŞLER TOPTAN GIDA MURATPAŞA / ANTALYA 5437439280
41 ANTALYA MURATPAŞA YILDIZ İLETİŞİM YENER ULUSOY BULVARI /ANTALYA 5448364872
42 ARDAHAN MERKEZ AKIN KIRTASİYE ARDAHAN MERKEZ 5386760068
43 AYDIN MERKEZ TEMSİLCİ   5357265947
44 BALIKESİR BANDIRMA TEMSİLCİ SUNULLAH MAH.GENERAL HALİT CAD.NO:67/1 BANDIRMA 5304141120
45 BARTIN MERKEZ ŞAL SEPETİ ŞADIRVAN CAMİ ARKASI BARTIN/MERKEZ 5317210622
46 BATMAN BEŞİRİ HİZMET-DER DİYARBAKIR CAD. STÜDYO GÜRSEL ÜSTÜ 5395298881 5423288851
47 BATMAN GERCÜŞ ENFA-DER BAĞLARBAŞI MAH. M.NURİ KAYA CAD.   
48 BATMAN GERCÜŞ TEMSİLCİ   5413412597
49 BATMAN GERCÜŞ TEMSİLCİ   5076215886
50 BATMAN KOZLUK İLİM-DER ÜÇYOL MEVKİ IŞIKSAN AP.NO:8 5446520444
51 BATMAN KOZLUK TUFAN GİYİM ÇARŞI MAH. ZİRAAT BANKASI ALTI 5372546781
52 BATMAN MERKEZ BAŞARI KIRTASİYE PINARBAŞI MAH. HAMİDİLER CAD. YAŞAM HASTANESİ ARKASI  
53 BATMAN MERKEZ EMİN KIRTASİYE   5415325658
54 BATMAN MERKEZ FURKAN KIRTASİYE ÇAMLICA MAH. ABDULCELİL CANDAN İMAM TİP KARŞISI 5306963929
55 BATMAN MERKEZ HAYAT KIRTASİYE YENİ MAH. CENGİZ TOPEL ORTAOKULU YANI 5413309596
56 BATMAN MERKEZ HİRA DER HÜRRİYET MAH. DOSTLAR CAD. 421.SK. NO:21  5303737023 4882310076
57 BATMAN MERKEZ HİRA DER  KUYUBAŞI TOKİ ŞUBESİ KUYUBAŞI TOKİ 5376541806
58 BATMAN MERKEZ İKRA KİTAP KIRTASİYE RAMAN MAH.ÖZYAŞA İŞ MERKEZİ ALTI NO:4 4882148699
59 BATMAN MERKEZ İLİM İRFAN KİTAP KIRTASİYE   5377417623
60 BATMAN MERKEZ KÜLTÜR KİTAP KIRTASİYE DİYARBAKIR CAD. NO:237/C (ÖĞRETMENEVİ KARŞISI)  4882123236
61 BATMAN MERKEZ MÜTERCİM YAYINLARI   5428827247
62 BATMAN MERKEZ  BİLGE-DER RAMAN MAH. SSK.CAD. ÖZYAŞA İŞ MRKZ. KAT:4 NO:7 4882121202
63 BATMAN MERKEZ  KÖY-DER MEYDAN MAH. 1010.SK. NO:1 4882144547
64 BATMAN MERKEZ  MUSTAZAFLAR CEMİYETİ BATMAN ŞUBESİ YENİ MAH. 1002.SK. MEDİNE İŞ MRKZ. KAT:5 NO:17 4882125591
65 BATMAN MERKEZ  SAĞ-ÇEV BELDE MAH. EFLATUN CAD. (BÖLGE KAVŞAĞI) TEMİZ APT. ASMA KAT 4882125599
66 BATMAN MERKEZ  UMUT-DER BAHÇELİEVLER MAH. 1623.SK. NO:15/1 4882121021
67 BATMAN SASON GÜVEN İLETİŞİM

Yorumlar 0

Adınız Soyadınız:

E-Postanız:

Yorumunuz:

10 + 5 = ?