PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU TARAFINDAN TÜRKİYE GENELİNDE YAPILAN SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİLER.

Siyer Yarışması tarihi, sınav şartnamesi, sınav için kitaplar, sınav yerleri,sınav sonuçları hakkında bilgi haberimizde

 

Siyer Sınavı 29 Ocak Pazar Günü

29 Ocak Pazar Günü Saat : 10:30'da yapılacak.

Sınav yerleri başvuru yapıp onaylatanlara sms olarak gönderilecektir.

BAŞVURU DURUMU SORGULAMAK İÇİN TIKLA

Yarışma Şartnamesi

A. TANIMLAR

1. Yarışma Tanımı  Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir çok İslami sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından 2016 yılında beşinci kez “Türkiye Geneli Kutlu Doğum Siyer Sınavı” düzenlenecektir. Yarışma üç kategoride ve yazılı test usulü ile yapılacaktır. Yarışmayla ilgili tüm gelişmeler ve ayrıntılar peygambersevdalilari.com web sayfasında yayınlanacaktır.

Ayrıca yarışmacılara E-Posta/SMS yolu ile bilgilendirme yapılacaktır.

2. Yarışma Düzenleme Kurulu:  Peygamber Sevdalıları Platformu  siyer sınavı yarışmasını organize eden yetkili üst kuruldur.

3. Yarışma Sınavı:  Peygamber Sevdalıları Platformu  siyer sınavı yarışmasında ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için yapılacak bilgi ölçme sınavıdır.

4. Yarışma Sınav Merkezleri:  Peygamber Sevdalıları Platformu’na üye/gönüllü derneklerin bulunduğu İl/ ilçe/ Belde/ Köylerde belli bir sayıda sınava girecek yarışmacıların ve gönüllü gözetmen bulunmasına bağlı olarak yazılı sınavı gerçekleştirir.

B. YARIŞMA ORGANİZASYONU 

Yarışma, Peygamber Sevdalıları Platformu   tarafından organize edilmektedir. Yarışma İl/ ilçe/ Belde/ Köylerde platforma üye/gönüllü sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile organize edilmektedir. C. YARIŞMANIN AMACI:     

1. Toplumun her kesimini Son Peygamber(sav) ’in mesajları ile buluşturarak, Peygamber Efendimiz(sav)’in örnek hayatının öğrenilmesi ve öğrenilenleri kendi hayatımızda tatbikatını sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmak  2. Toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmak

D. YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI ve BAŞVURU 1. Kategoriler ve Sorumlu Olunan Kitaplar 1.1.Sınav Kategorileri:   KATEGORİ: 1997 ve daha önceki doğumlular 2.KATEGORİ:1998-2001 arası doğumlular

3.KATEGORİ:2002-2007 arası doğumlular1.2.Sınavın Kitapları                   

KATEGORİ: PROF.DR. MÜNİR MUHAMMED GADBAN 'IN RAVZA                                                       YAYINLARI’NDAN ÇIKAN  FIKHU'S-SİRE ADLI KİTABI 2.KATEGORİ: SEDAT ŞERAN'IN DUA YAYINEVİN’İDEN ÇIKAN SEVGİLİ                               PEYGAMBERİMİZ(SAV)'İN HAYATI ADLI KİTABI 3.KATEGORİ: BİLAL YARARLI'NIN DUA YAYINCILIK’TAN ÇIKAN SEVGİLİ                            EFENDİMİZ ADLI KİTABI                                                      2: Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler:

2.1: Sınav, başvuru işlemleri 01 Aralık 2015 ile 22 Ocak 2016 tarihleri arasında peygambersevdalilari.comadlıinternet adresi üzerinden veya Peygamber Sevdalıları Platformu’nca belirlenen herhangi bir sınav merkezi /noktası üzerinden yapılacaktır.   

2.2: Siyer Sınavı başvurusu, internet aracılığı ile ön başvuru yapıldıktan sonra Peygamber Sevdalıları Platformu’nca belirlenen herhangi bir sınav merkezi / noktasında, belirlenen sınav kitabı temin edilip yapılan ön başvuru onaylattırılmalıdır.  2.3: Başvuru tamamlandıktan sonra adaya, başvurusunun onaylandığına dair mesaj gönderilebileceği gibi adayın kendisi de başvuru durumunu ve bilgilerini internet adresinden kontrol edebilecektir.

2.4: Siyer Sınavında her kategori için belirlenen sınav kitabı, Peygamber Sevdalıları Platformu’nca belirlenen yerlerden temin edilecektir.  2.5:Platformumuzca daha önce düzenlenen (2013KDSS-2014KDSS-2015KDSS) siyer sınavlarında dereceye girip umre ödülü kazananlar, 2016 siyer sınavına katılıp dereceye girseler dahi verilen ödüllerden yararlanamayacaktır.  2.6:Soruların hazırlanmasında, kitapçıkların korunması ve tasnifinde görev alanlar sınava giremeyecek, girse bile değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.7:HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR:

Kutlu Doğum Siyer Sınavı’nda dereceye girmek tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Başvuru şartlarını taşımayanlar ile yanlış, yanıltıcı veya gerçek dışı beyanda bulunanlar ile sınav kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler bu durumdan dolayı sınavları iptal edileceğinden her hangi bir hak iddia edemeyecektir. (Ör; Kendi yaşına uygun olmayan bir kategoride sınava girmek.) 2.8:Sınav şartnamesinde belirtilen koşullar dışında farklı bir durumla karşılaşıldığında sınav komisyonun vereceği karar kesin olup itiraz edilemez.  2.9:Sınav sonucunda birinci kategoride dereceye girenler, kendileri umreye gitmedikleri takdirde sadece birinci derece akrabalardan birini (anne, baba, eş, çocuk-18 yaş ve üstü- veya kardeşlerinden birini) yerine gönderebilir.  2.10:Sınav sonucunda İkinci kategoriden Umre ödülü kazananlar ise kendileri gidemediği takdirde birinci derecede yakınlarından sadece anne, baba ve kardeşlerinden birini yerine gönderebilecektir (Yani ödül katılımcı ve velisini kapsar iken bu durumda ödül sadece bir kişiyi kapsayacaktır.)

2.11:Umre ödülü kazanan veya kazananın yerine giden aday bayan ise mutlak surette bir mahreminin yanında olması gerekmektedir. Ancak kendileri ile gelecek mahreminin masrafları kendi şahsına aittir.

2.12:Umre için yol ücreti, barınma ve iaşe dışındaki masraflar(pasaport işlemleri, kalkış noktasına kadarki yol masrafları vs.) şahsa aittir. 2.13:Hak edilen ödüller belirtilen dönem için geçerli olup, sonraki dönemlere devredilemez.

E. YARIŞMANIN YAPILACAĞI YERLER VE TARİHİ  Sınav, Peygamber Sevdalıları Platformu’nca belirlenen ve peygambersevdalilari.com  web sayfasında yayınlanacak olan  il/ilçe/Belde/Köy sınav merkezleri olmak üzere tüm merkezlerde 31 Ocak PAZAR Günü 10:00 -12:00 (TSİ) saatleri arasında erkek/bayan ayrı ayrı salonlarda olmak üzere tek oturumda aynı anda yapılacaktır. Ayrıca yarışmacılara E-Posta/SMS yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir.

F. YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

1-Yarışmacılar sınava resmi kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı vb.) ile katılacaklardır. 

2-Yarışmacılardan cep telefonu ile salona gelen adaylar cep telefonlarını kapalı tutacaklardır. Aksi takdirde sınav esnasında cep telefonu kullanımı, sınav kurallarını ihlal sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilebilecektir.

3-Sınavda A ve B olmak üzere 2 kitapçık türü vardır. Kitapçıklarda 1. ve 2. kategoride 100 soru ve 3. kategoride 60 soru olup bu sorular için verilen toplam cevaplama süresi 1. ve 2. kategoride 120 dakika, 3. kategoride ise 80 dakikadır. Puanlama 100 üzerinden değerlendirilecektir. Sınavın  ilk 45 dakikasında, aday sınavı bitirmiş olsa dahi dışarı çıkmasına müsaade edilmeyecektir.

4-Yapılan sınav değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması halinde ödül kazananlar kura ile belirlenecektir.

5-Cevap kağıdında kurşun kalem dışında başka bir kalem kullanılmayacaktır. Aksi halde optik form değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6- Cevaplama yaparken 1.ve 2. kategoride 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı, 3. kategoride 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.

7- Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmeli sorulardır. Her soru için, 1.ve 2. kategoride beş farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnız biri sorunun doğru cevabıdır. 3.kategoride dört farklı seçenek verilmiştir 

8-Yarışmacılar, yarışma günü sınav saatinden 30 dakika önce sınav salonunda hazır olacaklardır. Sınav başladıktan sonra 30 dakika kadar geç gelen yarışmacı sınava alınabilecek ancak ek süre verilmeyecektir. Daha sonra gelen yarışmacı sınava alınmayacaktır. 

9-Yarışmacılar, sınav salonunda düzenleme kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır.

G.YARIŞMANIN ÖDÜLLLERİ Tüm ödüller genel olarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır.Ayrıca il/ilçe bazında herhangi bir ödül verilmeyecektir.

BİRİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ; 1) 1-20 Umre 2) 21-25 Dizüstü Bilgisayar 3) 26-35 Tablet 4) 36-85 Tefsir Seti 5) 86-135 Dua Yayıncılıktan Kitap Seti ile ödüllendirilecektir.

İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ; 1) 1-3 Umre (Veli ile beraber) 2) 4-13 Dizüstü Bilgisayar 3) 14-23 Notebook 4) 24-49 Tablet  5) 50-74 Kol Saati 6) 75-124 Dua Yayıncılıktan Kitap Seti 7) 125-161 Mp4 ile ödüllendirilecektir.

ÜÇÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ; 1) 1-5 Dizüstü Bilgisayar 2) 6-54 Tablet  3) 55-104 Bisiklet 4) 105-154 Mp4 5) 155-204 Kol Saati 6) 205-705 Futbol Topu/Eşarp ile ödüllendirilecektir.

H. YARIŞMANIN DİĞER ŞARTLARI  Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Peygamber Sevdalıları Platformu şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İ. YETKİLİ KURULLAR  1. Yarışmanın Sahibi: Peygamber Sevdalıları Platformu 2. Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren: Peygamber Sevdalıları Platformu ve hizmet almak isteyeceği kurum ve kuruluşlar 3. Soru Hazırlama Kurulu: Yarışma soruları, Erdemli Eğitimciler Cemiyeti Derneği tarafından belirlenen komisyonca hazırlanacaktır.

ERZURUM SINAV BAŞVURU YERLERİ

ERZURUM HORASAN BARAN KİTAP KIRTASİYE SAAT KULENİN KARŞISI KARACA OTEL ARKASI 5367149246
156 ERZURUM MERKEZ ÇAĞRI MATBAA CİLT EVİ SARAYBOSNA CADDESİ SINAV DERSANESİ YANI 5377452038
157 ERZURUM MERKEZ ERZURUM KÜLTÜR EĞİTİM KİTAP KIRTASİYE CUMHURİYET CAD. KAT:1 NO:1 5377452038
158 ERZURUM MERKEZ MEVLANA GIDA AVNİ ULAŞ MAH. YILDIZKENT (PAYLAŞIM  MERKEZİ ARKASI) 5377452038

 

TÜRKİYE GENELİ TÜM İLLER BAŞVURU YERLERİ

<