“Öyle ise Beni zikredin ki Ben de sizi zikredeyim. Ve Bana şükredin ve Beni inkâr etmeyin.” (Bakara suresi 152. Ayet)

“Rabbini zikredenle etmeyenin hâli diri ile ölünün hâli gibidir.” Hadis-i şerif (Buhari)

Yukarıdaki Ayet ve Hadisi Şerifte Yüce Rabbimiz kendisinin zikredilmesini istiyor. Peygamberimizde diri insanalrın Allah'ın(cc) zikredilmesini istiyor.

Peygamberimiz “Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah’dan beni bağışlamasını diler, tövbe ederim.” (Buhârî, Daavât 3.) demiştir. Müslim, Zikir 41 de geçen bir hadiste de: “Benim de kalbime gaflet çöküyor, ben de Allah’tan günde yüz sefer bağışlanma istiyorum.” buyuruluyor.

Câbir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûl–i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:  

“Bir kimse sübhânallahi ve bi–hamdihî: Ben Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamdederim, derse, cennette onun için bir hurma ağacı dikilir. ”

Nebiyy-i Ekrem (asm) “İmânınızı dâimâ yenileyiniz” buyurduğunda:

“Yâ Resûlellah imanımızı nasıl yenileyeceğiz?” diye sual olundu. Cevaben:

Lâ ilâhe illallah zikr-i şerifini çok yapınız, buyurdu.”

 

Peygamberimiz buyuruyor:

“Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi, zikrini çok ediniz. Zîrâ o, cennetin hazinesidir.”

“Her kim günde yüz kere 'Subhanallahi ve bi hamdihi' derse o kimsenin hataları deniz köpüğü kadar da olsa dökülür, yâni mağfiret olunur.”

İbn Ömer radıyallahu anhümâ "Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu" dedi:

"Allah'ı anmaksızın çok konuşmayın. Allah'ın zikri dışında çok söz söylemek, kalbi katılaştırır. Katı kalpli olanların ise, Allah'dan en uzak kimseler olduğu kesindir.

 

Günlük zikir örneği

Bismillahirrahmanirrahim
100 kere Bismillahirrahmanirrahim
100 kere Estağfirullah el azim

100 Kere Sübhânallâhi ve bihamdihî
100 kere Allahümmesalli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed
100 kere La ilahe illallah
100 kere Allah

100 Kere Ya Rahman Ya Rahim
100 kere Hu

Bitirdikten sonra üç İhlas, Felak, Nas, Fatiha Süreleri okunur ve hasıl olan sevabı başta şanlı Peyganberimiz Hz.Muhammed Mustafa (S.A.V) efendimizin ve asabı olmak üzere geçmişlerimizin ruhlarına hediye ve dua edilir. Eğer bu dua abdestli olarak ihlasla her gün, günde en az bir kere yapılacak olursa niyetine göre kişinin :

-Helalinden rızkı bollaşır, bereketlenir.
-Ruhi sıkıntıdan kurtulur, Ailesi ile yaparsa hem kişi hemde ailesi huzur bulur.
-Hallolmayan işleri hallolur. (Ev sahibi olur, çocuk sahibi olur helalinden mal sahibi olur, işe girer, evlenir, çoluk cocuğunun yaşantısı düzelir, hayırlı evlat sahibi olur.)
-Sigarayı bırakır.
-İçkiyi bırakır.
-Hafızası kuvvetlenir, Akl-ı Selim'i artar.
-Helal ve haramı içinden ayırt eder.
-Gözünü ve gönlünü zinadan korur.
-Kalbi ve gönlü Hz. ALLAH'a ram olur.
-Bu cennet vatanın ve müslümanların üzerindeki musıbetlerin, belaların ve afetlerin definde farkında olmadan kendisininde katkısı olur.
-Namaz kılmaya doyamaz, oruç tutmaya doyamaz, Kur'an okumaya doyamaz, tesbih çekmeye doyamaz.

İlgili resim

100 kere BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM deyince, şeytanın şerrinden ve vesvesesinden emin olur, rızkı bereketlenir.
100 kere ESTAĞFİRULLAH EL AZİM deyince, büyük ve küçük günahları af olunup, anadan doğmuş gibi olur.
100 kere SALAVAT-I ŞERİFE getirince, Peygamber afendimizin (S.A.V) şefaatine nail olur.
100 kere LA İLAHE İLLALLAH deyince, Hz. Allah'tan gayrısı kalbinden çıkar.
100 kere ALLAH (C.C) deyince, Hz. Allah o gönüle nazar eder.
100 kere HU deyince, Hz. Allah o gönülü ziyaret eder. Kişi son nefesini Kamil-i İman ile verir.