Peygamberimizin (sas) doğum ayı olan Rebiulevvel ayı 1 Aralık Perşembe günü başlıyor. Bu ayın 12.gecesi Peygamberimizin (sas) doğum yıldönümü olan Mevlid Kandili bu sene 11 Aralık Pazar gecesine denk geliyor.

REBİÜLEVVEL AYI |  görsel 1

Rasul-ü Ekrem (sav) Efendimiz, Fil vakasından elli beş gün sonra Rebiülevvel ayının son ikinci pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke’de doğmuşlardır. Rasul-ü Ekrem (sav) Efendimizin dünyaya teşriflerinin Rebiülevvel ayında ve pazartesi gününde olduğuna ittifak edilmiştir.

Rebiülevvel ayı nedir bu ayda ne oldu ve Rebiülevvel ayının fazileti nedir?
Bu ay hicri yılın 3. ayı olup efendimiz bu ay içerisinde doğmuştur. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberler peygamberi sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) bu ay içerisinde dünyaya gözlerini açmış ve şereflendirmiştir. Peki Rebiülevvel ayı nedir bu ayda ne oldu ve fazileti nedir?

Kamerî ayların üçüncüsü; Ay’ın hareketleri esas alınarak oluşturulan islami takvim olan hicri takvimin aylarından biridir. Resulullah (s.a.s), bu ayda dünyaya geldiği için, ayların şereflilerindendir.

rebiülevvel ayı hakkında ile ilgili görsel sonucu

Rebiülevvel Ayının ibadetleri Tesbihleri
*En’am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel
ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

Rebiülevvel ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler *İki Rekat Sünnet: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

İlgili resim

Rebiülevvel Ayının On İkinci Gecesi yapılması gerekenler

İki Rekat namaz kılınır. Bu namazın hususiyteti şöyledir. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.

Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.

Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur.

 

rebiülevvel ayı hakkında ile ilgili görsel sonucu

Peygamberimizin (sas) doğduğu ev. Bu gün kütüphane olarak kullanılıyor.

Rebiülevvel  ayının 12’nci gecesi aynı zamanda Hicrî senenin ilk kandilidir. Fahr-i âlem Efendimizin (s.a.v.) dünyayı teşriflerinin Hicrî-Kameri takvime göre sene-i devriyesi yani yıldönümüdür. Bu gecenin mânevî zenginliğinden bolca istifade edebilmek için bir Tesbih namazı kılınmalı ve mümkünse bir de Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır.

Tesbih namazına şu şekilde niyet edilir:

“Yâ Rabbî, niyet eyledim rızâ-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i zîşân Efendimiz’in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhine, feyz-i ilâhine mazhar eyle, Allâhü Ekber.”