677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) göre, "terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan" 550 dernek, 9 basın yayın kuruluşu ve 19 özel sağlık kuruluşu kapatıldı. Bir kısım dernekler, vakıflar, yapılan tahkikat sonucunda susçsuz bulunarak yeniden açıldı.

SON KHK İLE KAPATILAN DERNEKLER VE KURULUŞLAR

SON KHK İLE KAPATILAN BASIN YAYIN KURULUŞLARI

SON KHK İLE YENİDEN AÇILAN SAĞLIK KURULUŞLARI

SON KHK İLE YENİDEN AÇILAN VAKIFLAR

SON KHK İLE YENİDEN AÇILAN DERNEKLER LİSTESİ