TEOG TÜRKÇE SINAVI SORU VE KONULARI

İşte Türkçe Sınavı’nda başarı için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar:

    •    Paragraf veya şiir sorularında önce soruyu sonra metni veya şiiri okuyunuz. 

    •    Anlam bilgisi ile ilgili soruları kendi düşüncenize göre değil yazarın görüşüne göre cevaplandırınız.

    •    Anlamını bilmediğiniz sözcükleri cümlenin gelişine dikkat ederek bulmaya çalışınız.

Türkçe dersinde sınav başarısını yükseltmenin yolu, dikkatli ve disiplinli olmaktır. Soruların iyi okunmasının yanı sıra okuma hızıyla anlamayı gerçekleştirmek gerekir. Bunu yapabilmek için öğrencinin kitap, gazete ve dergi okuma birikimi olmak zorundadır. Öğrenci en geç 6. sınıftan başlamak kaydıyla yoğun bir şekilde kitap okumaya yönlendirilmelidir. Öğrencinin öğretmen tarafından kitap okumaya teşvik edilmesi, öğrenciye paragraf, cümlede anlam, sözcükte anlam konularında yardımcı olacaktır. YineTEOG Sınavı öğrencileri, deyim ve atasözlerinin anlamlarını iyi yorumlamayı öğrenmelidir. Bunu sağlamak için 7. sınıfın sonunda bu konuda öğrenciler ile detaylı çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca öğrenciler okuyup anlamakta zorlandıkları bir sorunun üzerinde çok uzun süre kafa yormamalı, vakit kaybetmek yerine diğer soruya geçmelidir ve paragraf sorularında cevap olamayacak şıkların en kısa sürede elenmesi gerektiği de öğrenciye anlatılmalıdır. Eğer öğrenci zamanı planlı ve bilinçli bir şekilde kullanırsa başarı çıtası yükselecektir. Yine, dil bilgisi sorularında öğrencilere temel bilgilerin yerleştirilmesi çok önemlidir. 8. sınıfa gelmesine rağmen temel dil bilgisinde sorun yaşayan öğrencilere; özellikle değinilmeli, temel kurallar sık tekrar yapılarak öğretilmelidir.

TEOG TÜRKÇE SINAVI EN ÇOK YAPILAN HATALAR

Türkçe dersinde 8. sınıf öğrencilerinin en sık yaptığı hatalardan biri deyimler ve atasözlerinin anlamlarını bilmemeleridir. 7. sınıf konularından ek fiilin ya da çekimli fiilin iyi öğrenilmemiş olması çocukların fiilimsi konusunu iyi anlamamalarına neden olmaktadır. 6. sınıfta söz öbeklerini anlamamış bir öğrenci, cümlenin ögelerini ayırmakta zorlanmaktadır. Bu bakımdan 8. sınıf Türkçe soruları çözülürken tüm konuların üzerinden bir kere daha geçmek gerekir. Sayıların yazımı, büyük harflerin yazımı, yansıma sözcükler de öğrencilerin sıklıkla hata yaptığı konular arasında yer almaktadır.

 

Sınava girecek öğrencilerimizin sınav yaklaştıkça stresleri artmaktadır. Bu bakımdan sınava az bir süre kala çocuklara sınavın zorluk ya da kolaylık derecesiyle ilgili bir yorum yapılmamalıdır. Geçmiş yılların soruları çocuklara mutlaka çözdürülmelidir. Ayrıca MEB’in yayınladığı kazanım değerlendirme sınavlarının mutlaka çözülmesi gerekir. Sınavdan bir gün önce öğrencilere mutlaka gerekli belgeleri yanlarına almaları ısrarla söylenmelidir. Sınava başlamadan önce kodlamalara dikkat etmeleri gerektiği ve sınava kendilerine en çok güvendikleri alandan başlamaları gerektiği belirtilmelidir. Sınavda daima dikkatli olmaları gerektiği belirtilmeli ve sorulara karşı önyargılı olmamaları sağlanmalıdır. Bu hataların çözüme kavuşturulması için öğrenciyi merkeze alarak özverili çalışmalar yapmak, her öğrenci anlayana kadar bol soru çözümü ve konu tekrarı yapmak önemlidir.

TEOG MATEMATİK SINAVI NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

    •    Soruyu verilenle isteneni ayırt ederek okuyunuz.

    •    İşlem basamaklarını akıldan değil yazarak yapınız.

    •    İşlemi bitirdiğinizde sağlamasını yapınız.

    •    Sınavda sorulan üslü ve kare köklü sayılarla ilgili soruları incelerken öğretmeninizin konuyu nasıl anlattığını düşününüz. 

-Üslü Sayılar: Öğrenci konunun temelini çok iyi anlamalı. Örneğin 25=2.2.2.2.2=32 olduğunu kesin olarak bilmeli. Öğrenci sayıları birbiri cinsinden yazabilmeli. Verilen tüm sayıları asal sayılar cinsinden yazması konusunda güçlendirilmeli. Örneğin 64=26 şeklinde yazabilmeli. Ondalıklı sayıları rasyonel hale getirebilmeli. Bilimsel gösterimin sıfır ile başlamayacağını ve tek basamakla yazılacağını bilmeli.

-Köklü Sayılar: Öğrenci tam kare sayıları ezberlemeli. Tam kare sayılara ne kadar hakim olursa o kadar kolay bir şekilde hem kök içine alma, hem de kökten çıkarma yapabilir. Ayrıca toplama ve çıkarma işleminin köklü sayılarda nasıl olacağı detaylı bir şekilde anlatılmalı. Çarpma ve bölme işleminin bize ne kadar kolaylıklar sağladığının üzerinde durulmalı çünkü öğrenci bu işlemleri rahat yaparsa kökleri birleştirebilir ve sadeleştirmeleri kolayca yapabilir.

-Gerçek Sayılar: Öğrenci özellikle irrasyonel sayıları öğrenmeli. Geri kalan sayılar rasyonel olduğu için tamamının reel sayı olduğunu hemen anlar. Ayrıca bu sınava girecek öğrenciler, düzenli devreden sayının nasıl rasyonel hale getirileceğini bilmelidir.

-Sayı Örüntüleri: Öğrenci özel örüntüleri ayrıca bilmeli. Bunun üzerine aritmetik ve geometrik dizilerin temelini öğrenir. Bunu anladığı zaman formülleri ezberleyemese bile şıklar üzerinden öğrenci bu konunun tüm sorularını çözebilir. Bu konu için özellikle şıklar üzerinden nasıl düşünmesi gerektiği öğretilmelidir.

-Özdeşlikler: Öğrenci temel özdeşlikleri öğrenmelidir. Denklem ile özdeşlik arasında farkı kavradığı zaman şıklardan doğru cevaba ulaşabilir. Bu yüzden bu konuda öğrencinin soru şıklarının nasıl değerlendirmesi gerektiği anlatılmalı. Öğrencilere cebirsel ifadelerde parantezler arasında çarpma işlemi anlatılmalı. Eğer öğrenci 7. sınıfta öğrendiği bilgileri unutmuş ise bu konularda zorlanabilir. Dolayısıyla önem verilmesi gereken bir konudur.

TEOG MATEMATİK SINAVI 2015 EN ÇOK YAPILAN HATALAR

Üslü Sayılar:

-Öğrenci üssü aynı olmadığı halde tabanları çarpmaya çalışıyor. Hatta üslerini de toplayıp yazmaya çalışıyor.

-Ondalıklı kesirleri açmak ile negatif kuvveti karıştırabiliyor. Örneğin 9-1= 9/10 şekilde yazıyor.

-Negatif üssün sayıyı negatif yapacağını düşünebiliyor.

-Tam sayılarda toplama, çıkarma işleminde hata yapıyorlar.

-Bir sayıyı negatif üslü bir sayıya bölerken hata yapıyorlar.

-Bilimsel gösterimi doğru yapamıyorlar.

-Kimi öğrenciler, negatif kuvvet ile rasyonel hale gelen sayıları karşılaştıramıyor.

-Ondalıklı sayının kuvvetini alırken negatif kuvvet işin içine girince öğrenci sadeleştirme yapmadığı için doğru cevaba ulaşsabile doğru şıkkı bulamıyor.

 

Köklü Sayılar:

-Öğrenci verilen tüm sayıları kökten çıkarma eğiliminde oluyor ama karşılaştırma yapmak için kök içine alması gerekiyor, bunu uygulayamıyor. Bu yüzden köklü sayılarda karşılaştırmada sorun yaşıyorlar.

-Köklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemini doğru yapamıyorlar.

-İç içe kökler arasında toplama- çıkarma işlemi verildiğinde öğrenci hepsini aynı anda kökten çıkarmaya çalışıyor. Sırayla kökten çıkarması gerektiğini düşünemiyor.

-Köklü sayılar rasyonel verildiğinde kökten çıkardıktan sonra ters çevirip çarpmıyor.

Gerçek Sayılar:

-Tam kare sayıların kökten çıkacağını düşünemediği için rasyonel olacağını bilemiyor.

Sayı Örüntüleri:

-Aritmetik ve geometrik diziyi ayırt edemiyor.

Sınava Girecek Öğrenciler İçin Tüyolar:

-Öğrenci kesinlikle tam kare sayıları ezberlemeli.

-Üslü sayılarda hiçbir şey yapamadığı an verilen tüm üslü sayıları çarpım şeklinde yazarak sadeleştirmeleri yapmalı.

-Sorunun çözümüne dair hiçbir şey yapamıyorsa verilen dört şık arasından en farklı olanı bulmalı ve onu işaretlemeli. Soru çözümlerinde öğrencinin farklı şıkkı nasıl bulduğu da anlatılmalı.

-Geçen yıllarda çıkmış TEOG sorularının hepsi çözülmelidir. Çünkü genellikle benzer sorular sorulmaktadır. Öğrenciler çıkan sorular üzerinden özgüvenlerini yenilemeli, soruların çok da zor olmadığını bilmelidir.

TEOG SINAVI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 

TEOG 1. Basamak sınavında Din Kültürü dersi sınav konusu,”Kaza ve Kader “ ünitesi olacaktır. Konuların öğrenilmesi ve öğrenilenlerin kalıcı olması adına görsel, işitsel materyallerin kullanılması verimliliği artırıp başarıyı pekiştirmektedir. Yapılan deneme sınavlarının analiz edilmesi ile ortaya çıkan hata ve eksikliklerin tespiti sonucunda telafilerinin yapılması başarının yükselmesine etki edecektir.

Sınavda en çok hata yapılan konulara bakacak olursak, öğrenciler ayet ve hadislerle ilgili sorularda verilenlere göre çıkarım yapmaya dikkat etmelidir. Metne, ayet veya hadislerde olan doğruları esas kabul ederek yaklaşmaları yerinde olur. Soruları dikkatli okumak ve doğru anlamak gerekmektedir. Soru köklerine dikkat edilmeli, olumsuz ya da olumlu soru kökü dikkate alınmalıdır.

“Bilen öğrenci için zor soru yoktur” prensibiyle düşünürsek, öğrencinin konuyu bilmesi ve bildiğini teste aktarabilmesi başarıyı getirecektir. Soruyu tam okumadan cevaplamamak çok önemlidir. Din Kültürü sınavında, soruyu bildiğimizi düşünerek tam okumadan yanıtlama hatası sıkça görülmektedir. Soruda yapılan küçük değişiklikler, olumsuzluk ekleri gibi sorunun anlamını tam olarak değiştirebilecek detaylara dikkat etmek gerekir. Cevaplar mutlaka gözden geçirilmelidir. Öğrenci yapamadığı soruda takılmamalı, bildikleriyle devam etmelidir. Bu da zamanı doğru kullanmanın önemini bir kez daha ortaya koyar. Her derste olduğu gibi, kodlama hatası yapmamaya dikkat etmelidir. Uzun paragraflı sorularda önce soruyu okuyup, bizden ne istendiğini kavramak, sonra paragrafı okumak zaman kazandıracaktır.

FEN SORULARINDA NELERE DİKKAT

    •    Bu sınavda öğrenciler sadece biyoloji konularından (canlılar ve hayat) sorumludur. Dolayısıyla soruları doğru çözmek için öğrencinin doğru okuyup doğru anladığından emin olması gerekir.

    •    Türkçe sınavında olduğu gibi paragraf sorularından önce soruyu sonra paragrafı okuyunuz.

TC İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK VE DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORULARINI ÇÖZERKEN;

    •    İnkılap Tarihi soruları bilgi kadar yorum gerektiren sorulardır, dolayısıyla soru ile ilgili bilgilerinizi tam hatırlamanız gerekiyor.

    •    Soruları çözerken takıldığınızda mantığınızı kullanınız.

YABANCI DİL SORULARINI ÇÖZERKEN;

    •    Yabancı dil sorularının çözümü öncelikle sözcüklerin anlamını bildiğiniz ölçüde kolay olacaktır.

    •    Soruların çoğunu Türkçe’ de olduğu gibi doğru anlayarak çözebilirsiniz. 

 

TEOG SONUÇLARI BAŞARI İÇİN İPUÇLARI

Paniklemeyin: Sevgili öğrenciler, çoğunuz dönem içinde birçok sınava girdiniz, geçen yıl çıkan soruları incelediniz ve çözdünüz. Gireceğiniz sınav, bunlardan farklı olmayacak. Korkmanıza gerek yok. Deneme sınavlarında karşılaştığınız sorulardan daha kolay sorularla karşılaşacaksınız.

Ne Çok Hızlı Ne Çok Yavaş: Hız ve tutarlılık arasında denge kurmanız büyük önem taşıyor. Soruları çok hızlı yanıtlayıp bunun neticesinde bol hata yapmak doğru olmadığı gibi, aşırı titiz davranıp her soru üzerinde gereğinden fazla zaman harcamanız da yanlış olur. Hızlı ama isabetli olmak, sınavda başarılı olmanın en önemli unsurudur.

Derin Nefes Alın: Sınava başladığınız anda her şeyi unuttuğunuz duygusuna kapılabilirsiniz. Bu, geçici bir durumdur. Sınava giren her aday bu durumla karşılaşabilir. Dert etmeyin, geçer. Birkaç soruyu yanıtladıktan sonra bu duygu kendiliğinden yok olur.

Zor Soruyla Uğraşmayın: Size önemli bir ipucu: Zor sorularla uğraşıp vakit kaybetmek yerine, o süre zarfında 3 kolay soruyu yanıtlamanız daha akıllıca olur. Şunu unutmayın: Zor soruların da, kolay soruların da puan değeri aynıdır; her ikisi de size aynı puanı kazandırır, dolayısıyla kısa sürede ne kadar çok doğru soru yaparsanız, o kadar iyi olur.

Önce Kolay Sorulardan Başlayın: Yanıtlamaya hemen ilk sorudan başlamayın. Sınava başlayan her aday hemen ilk sorudan başlar. Oysa birinci sorudan başlayacaksınız diye bir kural yok. Ya ilk soru, zor soruysa... Moraliniz bozulacak, her şey birbirine karışacak. Önce testin bütün sorularını gözden geçirin. 1-2 dakikanızı bu işe ayırın. Bu, zaman kaybı değildir. Bu tarama işlemi, o bölümdeki soruların genel yapısını görmenizi, testin yapısındaki değişikliklere hazırlıklı olmanızı sağlar.

Çözemediyseniz Takılmayın: Bir soruyu belli bir süre geçtiği halde çözemiyorsanız, o soru üzerinde daha fazla uğraşmayın yani sorularla savaşmayın. Önemli olan sınırlı sürede olabildiğince çok soru çözmektir. Akıllı davranın, çözemediğiniz, zorlandığınız soruyu atlayın. Eğer zamanınız artarsa o soruya geri dönersiniz. İlk etapta kolay ve normal düzeydeki soruları yanıtlayın. Böylelikle hem moralinizi yükseltmiş olursunuz hem de zamandan kazanırsınız. Zor ve çok zor soruları yanıtlamak için daha fazla zamanınız kalır.

Aceleci Davranmayın: Doğru yanıtı bulduğunuzu zannederek diğer seçeneklere bakmamanız sizin zararınıza olur. Mutlaka sorunun bütün seçeneklerini okuyun. Bu, zaman kaybı değildir. Yanıtınız doğru olsa bile mutlaka diğer seçenekleri de okuyun.

Kısa Molalar Verin: Aynı soruyu veya aynı satırları tekrar tekrar okuyorsanız, zihninizin dinlenmeye ihtiyacı var demektir. Kalemi, kağıdı bir kenara bırakın, gözlerinizi kapatın ve arkanıza yaslanın. İşlerin iyi gittiğini kendinize telkin edin. Dinlendiğiniz bu süreyi, kayıp zaman olarak değerlendirmeyin. Bunu bir yenilenme, güç toplama süreci olarak düşünün.

Karışık Görünen Sorulardan Korkmayın: Soru kökünün veya soru metninin uzun oluşu, sizin için daha fazla ipucu anlamına gelir. Bu nedenle ilk etapta karmaşık gibi görünen ve uzun metinli sorular, daha kolay çözülebilen sorular olarak algılanmalıdır.

Önce Soruyu Okuyun: Paragraf tipli sorularda paragraftan önce soru kökünü okuyun. Böylelikle zihin, sorulan soruya göre paragrafı okuma eğiliminde olur.

Altı Çizili ve Koyu Renkli İfadelere Dikkat: Soru kökü bazen ‘olamaz’, ‘değildir’, ‘yanlıştır’ veya ‘-mamalıdır’ gibi olumsuz ifadeler taşıyabilir. Zihin hep olumlu soru kalıplarına şartlandığından, sorudaki olumsuz ifadeler gözden kaçabilir. Altı çizili ve koyu yazılan ifadelere dikkat edin.

Testlere göre konular

MEB’in bu yıl için güncellediği TEOG-1 konuları şöyle:
Türkçe:
Sözcükte ve Söz Öbeğinde Anlam
Cümlede Anlam
Parçada Anlam
Eylemsi
Cümlenin Öğeleri
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Yazı Türleri
Matematik:
Çarpanlar ve Katlar
Üslü İfadeler
Köklü İfadeler
Fen Bilimleri:
İnsanda Üreme Büyüme ve Gelişme
Basit Makinalar
T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük:
Bir Kahraman Doğuyor
Milli Uyanış ve Yurdumuzun İşgaline Tepkiler
Ya İstiklal Ya Ölüm
Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi
Kaza ve Kader
Zekat, Hac ve Kurban İbadeti (İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı, İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem)
Yabancı Dil (İngilizce)
Friendship
Teen Life
Cooking