Türk Dil Kurumu Başkanlığına Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN’in Görevlendirilmesi Hakkında Karar 26 Haziran 2018 Tarihli ve 30460 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Türk Dil Kurumu Başkanlığına (TDK) yapılan görevlendirmeye dair karar yayımlandı.

Bu doğrultuda; TDK Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, Marmara Üniversitesindeki asli görevine döndürülmek üzere bu görevinden alındı.

Başbakan Yardımcılığından:
 
Karar Sayısı: 2018/389
 
1- Türk Dil Kurumu Başkanlığı görevini yönetmek üzere görevlendirilen Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçaln'in Marmara Üniversitesindeki asli görevine döndürülmek üzere bu görevinden alınması, bu suretle boşalacak olan 1'inci derece kadrolu ve +4800 ek göstergeli Türk Dil Kurumu Başkanlığına Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürer Gülsevin'in görevlendirilmesi 2547 sayılı Kanunun 38'inci maddesi ile 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 24'üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 

2- Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.