İbni Ömer (ra) rivayet ediyor.

Resulullah (sav) buyurdular ki:

Şu üç şey vardır ki helak edicidir, üç şey vardır ki kurtarıcıdır, üç şey vardır ki günahlara keffârettir, üç şey de vardır ki kişinin derecesini yükseltir.

Helak ediciler şunlardır: îtaat edilen cimrilik, peşinden koşulan nefsin kötü arzuları ve kişinin ameline güvenip kendisini garantide hissetmesi.

Kurtarıcılar da şunlardır: Öfkeli iken de, hoşnutken de âdil davranmak; fakirken de, zenginken de iktisat etmek ve gizlide de, açıkta da Allah'tan korkmak.

Günahlara keffâret olan üç şey ise şunlardır: Bir namazı kıldıktan sonra diğer vaktin namazının beklentisi içerisinde olmak, şiddetli soğuk günlerde abdest almak ve cemaate devam etmek.

Kişinin derecesini yükselten şeylere gelince: Yemek yedirmek, selâmı yaymak ve insanlar uykuda iken gece kalkıp namaz kılmak.

Camiussağir  Üç şey helak edici, üç şey kurtarıcı, üç şey keffâret, üç şey derece yükseltir - Hadis-i Şerif