ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTELERİNDEN MEMNUNİYETİNİ ARAŞTIRMA ANKETİ SONUÇLARI

Üniversite Araştırma Labaratuvarı tarafından yapılan araştırma da ilginç sonuçlar ve sıralamalar var. 

TÜMA 2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Engin KARADAĞ ve Prof. Dr. Cemil YÜCEL tarafından gerçekleştirilmiştir. TÜMA’nın temel amacı Türkiye’deki üniversitelerin öğrencilerini tatmin etme düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda üniversiteleri öğrencilerin tatminkâr olma düzeylerini temel olarak sıralamaktır.

2017 yılında 108'i devlet & 56'ı vakıf, 164 üniversitede öğrenim gören 13,694 öğrencinin verisiyle öğrenci memnuniyeti araştırması sonuçları açıklandı.

İlk Sırayı 567 puanla 2007 yılında kurulan İstanbul Özyeğin Üniversitesi alırken İzmir Yüksek Tekonoloji Enstitüsü 566 Puanla 2., Sabancı 558 puanla 3. ve KOÇ 556 Puanla 4.oldu.

İstanbul Üniversitesi 546 puanla 8.olurken Hacettepe Üniversitesi 479 puanla 47.oldu.

Erzurum Teknik Üniversitesi 397 memnuniyet puanı ile 106., AtatürkÜniversitesi ise 389 memnuniyet puanı ile 108.sırada yer aldı.

Üniversiteler öğrencilerini öğrenme deneyimleri açısından tatmin edebilmekte midir? Doyurucu ve çekici bir yerleşke yaşamı oluşturarak, mekân ve insan ilişkisini tatminkâr düzeyde sunabilmekte midir? Derslere girip çıkmanın, konuları işlemenin ötesine geçip; öğrencilere akademik destek verilebilmekte ve akademik güçlüklere ilgi gösterilebilmekte midir? Kurumun yönetimi ve işleyişi açısından öğrencilerin talepleri hızlı ve memnuniyet verici düzeyde gerçekleşmekte midir? Üniversitenin öğrenme ortam, imkân ve kaynakları zengin bir çeşitliliğe sahip ve yeterli midir? Öğrencilerin kişisel gelişimi ve gelecekteki kariyerleri desteklenebilmekte midir? Öğrenciler kendilerini fakültelerinde ve sınıflarında değerli hissedebilmekte midirler? vs vs Bu tür sorular üniversite tercihinde belki de bir aile ve öğrenci için üniversitenin makale performansından daha öncelikli konulardır.

Genel anlamda, Türkiye’deki üniversitelerin öğrencilere ve beklentilerine ulaşamadığı anlaşılmaktadır. Üniversitelerde derslerde öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğine fazla odaklanılmamaktadır. Akademik kültürde derslerde konuları işleyip sınav yaparak öğrenmeyi denetleme tercih edilmekte, öğrenme süreci esnasında öğrencinin öğrendiğinden emin olmaya yönelik bir anlayış bulunmamaktadır. Öğrencinin kariyerine, gelişimine, akademik ve sosyal sıkıntılarını gidermeye yönelik destek sistemleri ve kültürü bulunmamaktadır. Yerleşkelerde binaların yeniliği ve imkânların fazlalığı yerine makamların içindeki yaşantının kalitesi irdelenmelidir. Üniversitelerin işleyişleri öğrenci odaklı değildir. Üniversitelerin öğrenciler için bir kuluçka ortamı olabilmesi için öğrencilerin talepleri ve üniversitenin işleyişinin öğrencilere nasıl yansıdığı dikkate alınmalıdır. Bu talepler öğrenmeye, kariyere, etkileşime, kişisel yeterlik gelişimine, mekâna ve mekânın içindeki yaşantıya yönelik olarak ele alınmalı ve üniversitelerde stratejiler geliştirilmelidir. Üniversiteler öğrenci taleplerini karşılayabilme ya da bu taleplere duyarlı olabilmede öğrenci algısı açısından oldukça kötü sonuç almıştır.

Türkiye’deki üniversitelerin çoğunda ders anlatıp sınavını yapmaktan ileriye gidilememektedir.

Öğrencilere destek olan, onlarla etkileşimi sistemleştirebilen yaşantıyı anlamlı ve tatminkâr kılan bir kültür gözlenememektedir. Bu durumun özellikle çoğu vakıf üniversitelerinde de görülmesi şaşırtıcı bir bulgudur. Vakıf üniversitelerinin bu anlamda bir kurumsallaşma ve misyon sıkıntısı içinde olduklarına işaret etmektedir.

ANKETTEE KONU BAŞLIKLARI

Öğrenci Memnuniyeti “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” Bileşeni Sıralaması

Öğrenci Memnuniyeti “Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği” Bileşeni Sıralaması

Öğrenci Memnuniyeti “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” Bileşeni SıralamasI

Öğrenci Memnuniyeti “Akademik Destek ve İlgi” Bileşeni Sıralaması

Öğrenci Memnuniyeti “Yerleşkenin ve Yaşamının Doyuruculuğu” Bileşeni Sıralaması

Öğrenci Memnuniyeti “Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı” Bileşeni Sıralaması

 

 Otomatik alternatif metin yok.

Otomatik alternatif metin yok.

DİĞER LİSTE 

1. Koç Üniversitesi Vakıf 570
2. Sabancı Üniversitesi Vakıf 568
3. Özyeğin Üniversitesi Vakıf 560
4. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Devlet 559
5. Boğaziçi Üniversitesi Devlet 555
6. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Vakıf 546
7. Abdullah Gül Üniversitesi Devlet 545
8. MEF Üniversitesi Vakıf 544
9. İstanbul Üniversitesi Devlet 543
10. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Devlet 543
11. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet 542
12. Acıbadem Üniversitesi Vakıf 541
13. Kadir Has Üniversitesi Vakıf 534
14. İstanbul Bilgi Üniversitesi Vakıf 529
15. İstanbul Bilim Üniversitesi Vakıf 523
16. Galatasaray Üniversitesi Devlet 519
17. İzmir Ekonomi Üniversitesi Vakıf 518
18. TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Vakıf 516
19. Yeditepe Üniversitesi Vakıf 511
20. Akdeniz Üniversitesi Devlet 507
21. Gebze Teknik Üniversitesi Devlet 506
22. Marmara Üniversitesi Devlet 505
23. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Vakıf 505
24. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet 504
25. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Devlet 503
26. Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet 503
27. Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet 501
28. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet 498
29. Hacettepe Üniversitesi Devlet 497
30. Okan Üniversitesi Vakıf 495
31. Çukurova Üniversitesi Devlet 494
32. Piri Reis Üniversitesi Vakıf 493
33. Pamukkale Üniversitesi Devlet 493
34. Ege Üniversitesi Devlet 491
35. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet 490
36. Mersin Üniversitesi Devlet 489
37. Sakarya Üniversitesi Devlet 488
38. Zirve Üniversitesi Vakıf 488
39. KTO Karatay Üniversitesi Vakıf 487
40. Erciyes Üniversitesi Devlet 483
41. İnönü Üniversitesi Devlet 481
42. İstanbul Kültür Üniversitesi Vakıf 480
43. İstanbul Şehir Üniversitesi Vakıf 480

45. Yıldız Teknik Üniversitesi Devlet 477
46. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet 477
47. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Vakıf 475
48. Başkent Üniversitesi Vakıf 474
49. Trakya Üniversitesi Devlet 473
50. Uludağ Üniversitesi Devlet 472
51. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet 471
52. Selçuk Üniversitesi Devlet 468
53. Maltepe Üniversitesi Vakıf 468
54. Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Vakıf 467
55. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet 467
56. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Vakıf 466
57. Işık Üniversitesi Vakıf 465
58. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Devlet 464
59. Harran Üniversitesi Devlet 463
60. Celâl Bayar Üniversitesi Devlet 462
61. TED Üniversitesi Vakıf 461
62. Anadolu Üniversitesi Devlet 461
63. Bahçeşehir Üniversitesi Vakıf 460
64. İskenderun Teknik Üniversitesi Devlet 460
65. Mevlana Üniversitesi Vakıf 459
66. Hitit Üniversitesi Devlet 458
67. Uşak Üniversitesi Devlet 458
68. Kocaeli Üniversitesi Devlet 456
69. Gaziantep Üniversitesi Devlet 454
70. Gazi Üniversitesi Devlet 453
71. Necmettin Erbakan Üniversitesi Devlet 453
72. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Vakıf 453
73. Türk-Alman Üniversitesi Devlet 449
74. Namık Kemal Üniversitesi Devlet 446
75. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet 445
76. Şifa Üniversitesi Vakıf 445
77. Gediz Üniversitesi Vakıf 444
78. Süleyman Şah Üniversitesi Vakıf 443
79. Adnan Menderes Üniversitesi Devlet 441
80. Giresun Üniversitesi Devlet 437
81. Ufuk Üniversitesi Vakıf 434
82. İstanbul Ticaret Üniversitesi Vakıf 433
83. Biruni Üniversitesi Vakıf 432
84. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Devlet 432
85. Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet 431
86. Çağ Üniversitesi Vakıf 430
87. Karabük Üniversitesi Devlet 429
88. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Devlet 429
89. Atılım Üniversitesi Vakıf 428
90. Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet 427
91. Uluslararası Antalya Üniversitesi Vakıf 426
92. Ankara Üniversitesi Devlet 424
93. Sanko Üniversitesi Vakıf 424
94. Kırıkkale Üniversitesi Devlet 420

95. Fatih Üniversitesi Vakıf 419
96. Fırat Üniversitesi Devlet 419
97. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet 419
98. İstanbul Medipol Üniversitesi Vakıf 418
Türkiye Ortalaması 415
99. Üsküdar Üniversitesi Vakıf 415
100. İpek Üniversitesi Vakıf 413
101. Niğde Üniversitesi Devlet 412
102. Kastamonu Üniversitesi Devlet 412
103. Beykent Üniversitesi Vakıf 409
104. Cumhuriyet Üniversitesi Devlet 408
105. Düzce Üniversitesi Devlet 408
106. Mardin Artuklu Üniversitesi Devlet 408
107. Murat Hüdavendigar Üniversitesi Vakıf 406
108. Ordu Üniversitesi Devlet 406
109. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Devlet 406
110. Toros Üniversitesi Vakıf 404
111. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Devlet 404
112. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Vakıf 401
113. Balıkesir Üniversitesi Devlet 396
114. Dumlupınar Üniversitesi Devlet 395
115. Çankaya Üniversitesi Vakıf 392
116. Kafkas Üniversitesi Devlet 390
117. Avrasya Üniversitesi Vakıf 388
118. Melikşah Üniversitesi Vakıf 387
119. Bartın Üniversitesi Devlet 384
120. Atatürk Üniversitesi Devlet 375
121. İstanbul Arel Üniversitesi Vakıf 373
122. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Vakıf 370
123. Erzurum Teknik Üniversitesi Devlet 368
124. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet 368
125. İstanbul Aydın Üniversitesi Vakıf 367
126. Ardahan Üniversitesi Devlet 367
127. Bursa Orhangazi Üniversitesi Vakıf 364
128. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Devlet 364
129. Turgut Özal Üniversitesi Vakıf 363
130. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Devlet 361
131. Doğuş Üniversitesi Vakıf 357
132. Nişantaşı Üniversitesi Vakıf 355
133. Gedik Üniversitesi Vakıf 354
134. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet 354
135. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Devlet 349
136. Dicle Üniversitesi Devlet 344
137. Bursa Teknik Üniversitesi Devlet 341
138. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Devlet 335
139. Alanya Alâeddin Keykubat Üniversitesi Devlet 333
140. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Vakıf 332
141. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Devlet 330
142. Bozok Üniversitesi Devlet 330
143. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Vakıf 328
144. Kırklareli Üniversitesi Devlet 326
145. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Vakıf 322
146. Sinop Üniversitesi Devlet 322

147. Gümüşhane Üniversitesi Devlet 317
148. İstanbul Gelişim Üniversitesi Vakıf 317
149. İzmir Üniversitesi Vakıf 316
150. Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Devlet 314
151. Siirt Üniversitesi Devlet 312
152. Canik Başarı Üniversitesi Vakıf 310
153. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Devlet 307
154. Muş Alparslan Üniversitesi Devlet 304
155. Çankırı Karatekin Üniversitesi Devlet 297
156. Erzincan Üniversitesi Devlet 292
157. Artvin Çoruh Üniversitesi Devlet 285
158. Amasya Üniversitesi Devlet 283
159. Yalova Üniversitesi Devlet 280
160. Aksaray Üniversitesi Devlet 280
161. Adıyaman Üniversitesi Devlet 280
162. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Vakıf 274
163. Iğdır Üniversitesi Devlet 265
164. Şırnak Üniversitesi Devlet 261
165. Bayburt Üniversitesi Devlet 258
166. Tunceli Üniversitesi Devlet 249
167. Ahi Evran Üniversitesi Devlet 246
168. Haliç Üniversitesi Vakıf 246
169. Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Vakıf 242
170. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Devlet 234
171. Batman Üniversitesi Devlet 232
172. Bitlis Eren Üniversitesi Devlet 223
173. Bingöl Üniversitesi Devlet 212
174. Hakkâri Üniversitesi Devlet 195

Devlet Üniversitelerin Öğrenci

Memnuniyeti Genel Sıralaması

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 559 93 1 90 8 95 1 90 2 94 2 97 1
2. Boğaziçi Üniversitesi 555 89 5 96 1 91 2 90 3 93 3 96 3
3. Abdullah Gül Üniversitesi 545 90 4 95 3 88 8 85 11 91 8 96 5
4. İstanbul Üniversitesi 543 88 10 91 7 90 4 87 5 93 4 94 6
5. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 543 84 15 94 5 89 7 83 17 97 1 96 2
6. İstanbul Teknik Üniversitesi 542 91 2 94 4 89 6 79 29 93 5 96 4
7. Galatasaray Üniversitesi 519 89 6 96 2 84 12 86 7 73 40 91 9
8. Akdeniz Üniversitesi 507 89 7 93 6 86 10 75 37 85 25 79 38
9. Gebze Teknik Üniversitesi 506 82 17 77 38 83 16 85 13 88 11 91 7
10. Marmara Üniversitesi 505 80 24 78 37 81 19 87 6 91 7 88 14
11. Dokuz Eylül Üniversitesi 504 81 19 84 20 80 22 83 18 87 21 89 13
12. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 503 91 3 74 43 90 5 83 16 74 37 91 8
13. Karadeniz Teknik Üniversitesi 503 79 25 87 17 83 15 86 8 87 20 81 28
14. Süleyman Demirel Üniversitesi 501 79 26 88 11 81 18 86 9 83 27 84 21
15. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 498 88 11 74 44 86 11 73 45 88 16 89 12
16. Hacettepe Üniversitesi 497 81 20 89 10 77 30 71 51 91 9 88 15
17. Çukurova Üniversitesi 494 76 37 88 14 79 27 80 24 88 14 83 23
18. Pamukkale Üniversitesi 493 79 27 83 23 77 32 81 19 88 13 85 18
19. Ege Üniversitesi 491 79 28 88 12 73 43 70 56 91 10 90 11
20. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 490 79 29 81 25 80 24 86 10 84 26 80 34
21. Mersin Üniversitesi 489 71 50 86 18 73 44 84 15 88 12 87 16
22. Sakarya Üniversitesi 488 81 21 74 45 83 17 79 30 88 15 83 24
23. Erciyes Üniversitesi 483 76 38 81 30 75 39 81 20 86 22 84 20
24. İnönü Üniversitesi 481 77 34 88 13 83 14 75 38 82 28 76 45
25. Yıldız Teknik Üniversitesi 477 79 30 77 39 81 20 74 42 82 29 84 22
26. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 477 82 18 83 22 77 31 68 63 88 18 79 37
27. Trakya Üniversitesi 473 79 31 81 26 74 42 69 61 88 17 82 27
28. Uludağ Üniversitesi 472 69 58 88 16 75 38 76 36 81 32 83 26
29. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 471 86 13 84 19 62 70 74 44 82 30 83 25
30. Selçuk Üniversitesi 468 77 35 81 28 79 29 59 81 88 19 84 19
31. Gaziosmanpaşa Üniversitesi 467 71 51 88 15 76 35 75 40 79 33 78 42
32. İstanbul Medeniyet Üniversitesi 464 89 8 62 67 84 13 85 12 53 70 91 10
33. Harran Üniversitesi 463 79 32 81 27 77 33 74 43 73 41 79 41
34. Celâl Bayar Üniversitesi 462 77 36 81 29 69 54 75 41 79 34 81 29
35. Anadolu Üniversitesi 461 75 41 90 9 68 59 59 83 92 6 77 43
36. İskenderun Teknik Üniversitesi 460 81 22 59 75 80 25 88 4 73 39 79 40
37. Hitit Üniversitesi 458 78 33 76 41 81 21 75 39 68 53 80 36
38. Uşak Üniversitesi 458 84 16 83 21 79 28 71 50 69 51 72 53
39. Kocaeli Üniversitesi 456 69 59 81 31 70 49 73 46 86 23 77 44
40. Gaziantep Üniversitesi 454 69 60 81 32 70 50 73 47 82 31 79 39
41. Gazi Üniversitesi 453 71 52 83 24 80 23 59 80 79 35 81 30
42. Necmettin Erbakan Üniversitesi 453 86 14 71 50 88 9 56 86 71 47 81 32
43. Türk-Alman Üniversitesi 449 89 9 56 79 80 26 91 1 46 79 87 17
44. Namık Kemal Üniversitesi 446 71 53 79 34 75 40 80 25 69 50 72 52
45. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 445 87 12 59 74 91 3 76 35 51 73 81 33
46. Adnan Menderes Üniversitesi 441 71 54 74 46 66 64 81 22 77 36 72 51
47. Giresun Üniversitesi 437 74 42 71 51 69 55 77 34 70 48 76 46
48. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 432 74 43 77 40 70 51 81 21 59 63 71 58
49. Bülent Ecevit Üniversitesi 431 69 61 72 47 71 47 80 27 66 56 73 48
50. Karabük Üniversitesi 429 81 23 63 66 77 34 79 31 56 69 73 49
51. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 429 65 69 79 35 71 46 80 26 64 57 70 60
52. Mustafa Kemal Üniversitesi 427 76 39 65 63 54 89 81 23 71 45 80 35
53. Ankara Üniversitesi 424 76 40 66 61 61 72 67 65 73 44 81 31
54. Kırıkkale Üniversitesi 420 68 66 76 42 66 63 70 59 69 52 71 56
55. Fırat Üniversitesi 419 73 47 69 57 76 37 63 69 67 54 71 57
56. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 419 64 70 72 48 71 48 70 57 73 43 69 63
57. Niğde Üniversitesi 412 69 62 80 33 60 76 70 60 63 58 70 61
58. Kastamonu Üniversitesi 412 72 49 70 55 76 36 68 64 57 68 69 65
59. Cumhuriyet Üniversitesi 408 62 72 69 58 64 67 69 62 71 46 73 47
60. Düzce Üniversitesi 408 70 56 68 59 64 68 73 48 61 60 72 55

61. Mardin Artuklu Üniversitesi 408 71 55 59 76 72 45 78 33 59 64 69 64
62. Ordu Üniversitesi 406 66 67 71 53 69 57 70 58 59 65 71 59
63. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 406 74 44 69 56 75 41 78 32 41 87 69 66
64. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 404 74 45 71 52 69 56 59 82 61 61 70 62
65. Balıkesir Üniversitesi 396 60 74 65 64 62 71 71 54 73 42 65 70
66. Dumlupınar Üniversitesi 395 62 73 79 36 64 66 63 71 60 62 67 68
67. Kafkas Üniversitesi 390 73 48 70 54 59 77 53 90 63 59 72 54
68. Bartın Üniversitesi 384 70 57 52 80 69 58 80 28 45 80 68 67
69. Atatürk Üniversitesi 375 39 99 66 62 59 78 61 76 86 24 64 71
70. Erzurum Teknik Üniversitesi 368 69 63 36 101 70 52 71 52 49 75 73 50
71. Afyon Kocatepe Üniversitesi 368 52 82 64 65 59 79 59 84 70 49 64 72
72. Ardahan Üniversitesi 367 52 83 60 73 68 60 85 14 53 71 49 90
73. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 364 66 68 60 72 59 82 71 55 49 76 59 76
74. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 361 69 64 67 60 52 92 64 68 47 78 62 74
75. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
76. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 349 56 79 61 71 59 81 73 49 43 82 57 77
77. Dicle Üniversitesi 344 49 88 62 69 49 96 55 88 67 55 62 73
78. Bursa Teknik Üniversitesi 341 56 80 49 87 68 61 63 70 39 91 66 69
79. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 335 49 89 59 77 59 83 62 74 58 66 48 93
80. Alanya Alâeddin Keykubat Üniversitesi 333 57 78 61 70 59 80 61 77 42 85 53 83
81. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 330 51 85 41 91 63 69 71 53 50 74 54 80
82. Bozok Üniversitesi 330 46 96 59 78 53 90 67 66 53 72 52 85
83. Kırklareli Üniversitesi 326 53 81 51 83 61 73 66 67 40 90 55 79
84. Sinop Üniversitesi 322 51 86 62 68 67 62 40 103 49 77 53 81
85. Gümüşhane Üniversitesi 317 60 75 49 85 51 93 53 91 42 86 62 75
86. Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi 314 74 46 32 103 70 53 62 73 25 104 51 88
87. Siirt Üniversitesi 312 49 90 51 84 56 88 63 72 41 88 52 86
88. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 307 48 93 52 81 57 86 49 96 58 67 43 98
89. Muş Alparslan Üniversitesi 304 59 76 49 86 61 74 45 99 39 93 51 87
90. Çankırı Karatekin Üniversitesi 297 45 97 43 89 51 94 62 75 43 83 53 82
91. Erzincan Üniversitesi 292 59 77 41 90 49 97 61 79 37 94 45 96
92. Artvin Çoruh Üniversitesi 285 51 87 39 95 61 75 53 89 32 98 49 92

94. Yalova Üniversitesi 280 49 91 39 96 51 95 50 93 34 96 57 78
95. Aksaray Üniversitesi 280 48 94 40 94 58 85 42 100 43 84 49 91
96. Adıyaman Üniversitesi 280 64 71 51 82 39 105 35 106 45 81 46 95
97. Iğdır Üniversitesi 265 42 98 29 105 53 91 61 78 36 95 44 97
98. Şırnak Üniversitesi 261 69 65 34 102 57 87 42 101 30 99 29 106
99. Bayburt Üniversitesi 258 39 101 41 92 39 106 59 85 39 92 41 99
100. Tunceli Üniversitesi 249 48 95 39 97 46 99 51 92 24 105 41 101
101. Ahi Evran Üniversitesi 246 49 92 38 99 41 102 36 105 29 102 53 84
102. Kilis 7 Aralık Üniversitesi 234 39 102 37 100 41 103 50 94 29 100 38 102
103. Batman Üniversitesi 232 36 103 39 98 41 101 49 97 29 101 38 103
104. Bitlis Eren Üniversitesi 223 23 106 41 93 49 98 36 104 33 97 41 100
105. Bingöl Üniversitesi 212 29 104 32 104 41 104 46 98 28 103 36 104
106. Hakkâri Üniversitesi 195 26 105 19 106 43 100 56 87 21 106 30 105                                                                                   

RAPORA VE TÜM SONUÇLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ