Cumhurbaşkanı'nın yürütmenin başı olması ve bir partiye üye olmasını sağlayacak yeni anayasa teklifi, AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş tarafından, 316 imzayla TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu.  AK Parti'li Abdülhamit Gül ve MHP'li Mehmet Parsak ortak basın toplantısı düzenleyerek değişiklik teklifiyle ilgili açıklama yaptı. 

Teklife göre seçilme yaşı 18'e indirildi. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarıldı. Cumhurbaşkanı'nın, yürütmenin başı olması ve yardımcılarını kendisinin ataması teklif edildi.Cumhurbaşkanı ayrıca, üst düzey kamu görevlilerini atamaya yetkili olacak.

Düşen vekilin yerine Parti yedek vekil verebilecek

Cumhurbaşkanı parti üyesi ve parti başkanı olabilir.

Beş yıllığına Cumhurbaşkanlığı olacak ikinci kere aday olabilecek.

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri ve teşkilat yapılarının Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenmesi isteniyor.

Teklife göre meclis seçimi ile cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir ve aynı tarihte yapılacak. Cumhurbaşkanı adaylarını meclis grupları, en az yüzde on oy almış partiler ya da 100 bin seçmen aday olarak teklif edebilecek.

Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tam sayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir. Kurulacak komisyonda yapılacak soruşturma sonunda meclis oylamasına gidilir. Üye sayısının 3'te 2'sinin evet demesi durumunda Cumhurbaşkanı Yüce Divan'a sevk edilir. 

Hakkında soruşturma kararı bulunan Cumhurbaşkanı seçim kararı alamaz. Yüce Divan'da seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erer.

Cumhurbaşkanı, savaş ve kalkışma hallerinde 6 ayı geçmemek üzere olahanüstü hâl ilan edebilecek.

Meclis üçte iki çoğunlukla seçime gidilmesini isteyebilir. Cumhurbaşkanın da seçimlerin yenilenmesini istemesi durumunda TBMM ve cumhurbaşkanlığı seçimleri birlikte yapılır.

Kanun teklif etme yetkisi milletvekilinde olacak. Ancak, Cumhurbaşkanına istisna olarak, bütçe kanununu hazırlama, sunma yetkisi ve görevi verilecek. Bütçe, Meclisin onayıyla kabul edilebilecek

Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Buna tek istisna olarak savaş halleri gösterildi.

Anayasa değişikliği teklifi şu şekilde: