MEB, DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ MÜFREDAT TASLAĞI

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), ilköğretim (4-8’inci sınıflar) ve ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredat taslağını hazırladı

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

5’inci sınıf ‘Meleklere İman’ ünitesinde günlük hayattan örnekler işlenecek. Öğrenci seviyesine göre halk arasında cinlerden de kısaca bahsedilecek. 6’ıncı sınıfta millî değerler vurgulanacak. 9. sınıfta cihad kavramı tüm boyutlarıyla ele alınacak. Günümüzde bu kavramın istismar edildiğine değinilecek.

11’inci sınıfta ülkemizde ve İslam dünyasında son zamanlarda faaliyet gösteren illegal, marjinal ile çıkarcı yapılardan örnekler verilecek. Özellikle inanç alanında yaygın olan hurafe ve batıl inançlara yer verilecek. 12’inci sınıf ‘Hint ve Çin Dinleri’ ünitesinde; karma, reenkarnasyon, yoga ve meditasyon gibi kavramlara kısaca anlatılacak.

Bugün askıya çıkarılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin taslak öğretim programında Atatürk ile 'Din ve Laiklik'le ilgili tüm konular çıkarılırken, Alevilik-Bektaşilik konularına yer verildi.

Hazırlanan taslaklar "http://mufredat.meb.gov.tr/TaslakProgramlar.aspx" adresinde askıya çıkarıldı.     

İŞTE SINIF SINIF MÜFREDAT

- 4’üncü sınıf: Din ile ilgili temel kavramlar, Hazreti Muhammed aleyhisselamı tanıyalım, din ve temizlik, güzel ahlak.
- 5’inci sınıf: Dua, Allah’a iman, meleklere iman, ramazan ve oruç, adap ve nezaket.
- 6’ıncı sınıf: Peygamberlere iman, namaz, Peygamberimizin hayatı, değerlerimiz.
- 7’nci sınıf: Kader ve kaza, zekat ve sadaka, hac ve kurban, ahlaki davranışlar.
- 8’inci sınıf: Din ve hayat, ahiret hayatı, Kur’ân-ı kerim, Hazreti Muhammed’in örnekliği, Anadolu’da İslam.
- 9’uncu sınıf: İnsan ve din, İslam’ın inanç esasları, İslam’da ibadetler, gençlik ve değerler, gönül coğrafyamız.
- 10’uncu sınıf: Allah ile insan ilişkisi, İslam düşüncesinde siyasi-itikadi ve fıkhi yorumlar, Hazreti Muhammed ve gençlik.
- 11’inci sınıf: Dünya ve ahiret, Kur’ân’a göre Hazreti Muhammed, din ve hayat, Yahudilik, Hıristiyanlık.
- 12’inci sınıf: İslam düşüncesinde tasavvufi yorumlar, İslam-bilim ve sanat, haklar ve özgürlükler, Hint ve Çin dinleri, Türkiye’deki bazı din grupları.

 

DİN KÜLTÜRÜ DERSİ İLKÖĞRETİM İÇİN TASLAK ÖRNEĞİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLA

ORTAÖĞRETİM İÇİN LİSELER DİN KÜLTÜRÜ DERSİ MÜFREDAT ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

 Diğer yandan Taslak program 31 Temmuz tarihine kadar askıda kalacak. Bu süre içinde programa katkıda bulunmak isteyenler Milli Eğitim Bakanlığı’nın internet sitesine görüş, öneri ve katkılarını ulaştırabilecek.

HIRİSTİYANLIK, YAHUDİLİK 7'DEN 12 SAATE ÇIKTI

Hıristiyanlık, Yahudilik dinleri programda genişletildi. Bunlar programda ünite olarak yer aldı. Konular 12'nci sınıftan 11'inci sınıfa alındı. Eskiden üniteye ayrılan toplam süre 7 saatti. Şimdi 12'şer saat anlatılacak. 12'nci sınıfta 'Türkiye'de bazı dini gruplar' ünitesinde de Musevi Hahambaşılığı, Ermeni Kilisesi, Süryani Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi, Türk Ortodoks Kilisesi, Yehova Şahitleri, Nusayrilik, Yezidilik işlenecek. 12'nci sınıfta Hinduizm, Budizm, Konfüçyunizm anlatılacak. Derste, karma, reenkarnasyon, yoga gibi kavramlara değinilecek. 11'inci sınıfta yeni düzenlemeyle deizm, politeizm, sekülerizm, nihilizm de anlatılacak. Öğrenciler, din istismarı ve sahte peygamberlikle yaygın hurafe ve batıl inanışları da görecekler. Türkiye'de ve İslam dünyasında son zamanlarda faaliyet gösteren illegal, çıkarcı yapılar ve gruplardan örnekler verilecek.