Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç yeni sınav sisteminin ayrıntılarını paylaşmasının ardından farklı iddialar konuşuluyor!

İlk oturumda adaylar Türkçe ve Matematik testlerinden sorumlu tutuluyorlar. Öğrenciler bu oturumda Tarih sınav sorularından sorumlu değiller. YGS’ de adaylar daha önce Tarih sınav sorularından da sorumluydular.

İkinci oturuma hak kazanan öğrenciler bölümlerine göre istedikleri dersin test sorularını cevaplayabilecekler. Sayısal ve Eşir ağırlık bölümlerinden sınava hazırlanan öğrenciler Tarih sınav testlerin hiçbir şekilde tabii tutulmayacaklar. 

Tıp, eczacılık,mühendislik, Hukuk Fakültesi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, işletme, ikitsat vb gibi çok sayıda bölüm okumak isteyen bir öğrenci bu dersten sorumlu olmayacak. Yani tarih çalışmadan ve öğrenmeden sınava girecek.

Ortaokul eğitimi ve Lise eğitimi boyunca Tarih dersleri alan öğrenciler 2018’de uygulanacak olan yani sınav sistemine göre Tarih dersinden sınav da sorulara tabi tutulmadan üniversiteye geçebilecekler.

ab türkiye ile ilgili görsel sonucu

Üniversite sınavlarına giren öğrencilerin büyük kısmı sayısal ve eşit ağırlık bölümlerinde sınava hazırlandığından Tarih dersi önemini kaybedecek.

Daha önce AB Türkiyedeki tarih kitaplarından rahatsızlıkalrını dile getirmişler kitaplarda AB ülkelerini kötüleyen ibarelerin çıkarılmasını istediğini okumuştuk. Özellikle Osmanlı Tarihinden AB'nin rahatsız olduğu belirtiliyor.

İşte şimi yeni bir iddia var. AB'nin Türkiyede tarih dersinin okullarda ders sayısının fazla olduğunu bu sayının azaltılmasını istediği belirtiliyor. Dersin sınavlarda etkisi azaltılırsa okullarda seçmeli ders olmaktan yavaş yavaş çıkacağı böylelikle ders saatinin AB'nin istediği sayıya yani ders saatinin tüm sınıflarda haftalık 2 saate düşürüleceği hatta ileride 1 saate indirileceği belirtiliyor.

EĞİTİMCİLERDE UYGULMAYA TEPKİLİ

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşundan bugüne dersi okullarda çok önemli ders iken bugün öneminin azaltılması gerçekten manidar. Her ne sebeple olsun gençliğimizin hangi mesleği seçerse seçsin tarihini öğrenmeden bir fakülteye ve mesleğe başlaması yanlış. Çünkü okullarda öğrenciler nazarında dersin ehemmmiyeti sınavda ki soru adedince değerlendiriliyor.

Bu vesile ile YÖK'ün bu yanlışının kısa süre sonra düzeltileceğini belirten eğitimciler AB'ni,n tarih eğitiminden neden rahatsız olacağını da biliyoruz. Onlar tarih şuurundan yoksun gençler istiyorlar. Osmanlıdan kendi tarihinden habersiz bir nesil istiyorlar. Devletimizin yöneticileri bu yanlışa müsade etmeyeceklerdir."

TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TESPİTLERİ VE İSTEKLERİ 

1. Tarih dersinin ilk oturumda olmaması öğrencilerimizin tarih bilimine ilgisini azaltacaktır.
2. Tarih dersinin öneminin azaltılması uzun vadede nesillerimizin devletine, milletine olan bağlılığı ve güvenini zayıflatacaktır. Ve farklı kaynaklardan tarih eğitimi alınması ülke bütünlüğüne zarar verecektir.
3.Tarih öğretmenlerinin istihdamında hâlihazırda sıkıntı yaşandığı için meslektaşlarımız özel sektörden ekmeğini kazanıyorlar. Tarih dersinin öneminin azaltılması, ülkemizde sayısı binlerle ifade edilebilecek olan meslektaşımızın ilerleyen süreçte mesleğini yapamaz hale gelmesine neden olacaktır. 
4.Nitekim -sınav sistemi bu şekilde olursa- istikbalde; derslerimizde öğretimini yaptığımız Türk töresi, İslam hukuku ve Roma hukukunu bilmeyen hukukçular, Türk devletlerinin tarihsel süreçte izlemiş olduğu politikaları bilmeyen siyaset bilimciler ve diplomatlar yetişecektir.
5. Bu ülkenin doktoru, avukatı, mühendisi tarih şuurundan yoksun yetişecektir.
6. Okul müfredatlarında yine tarih dersleri olacak ancak sizde takdir edersiniz ki sınav odaklı gençlerimiz sınavda olmayan bir dersi artık dikkate almayacaktır. 
Bu yeni sistem ile nasıl bir hata yapıldığı belki kısa vadede anlaşılmayacaktır. Ancak uzun vadede tarih şuuru almayan nesillerin yaşayacağı/yaşatacağı sorunları millet olarak hep beraber göreceğiz. Yol yakınken bu vahim hatadan dönülüp;
1. YKS’de Cumartesi sabah oturumunda sosyal ve Fen grubundan da soru sorulması,
2. 2. TM alanında Tarih dersinin oluşan puana etkisi olması ya da Hukuk, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Psikoloji gibi bölümlerin sözel alana alınması,
3. Tarih dersinin her alanda kaynaklık yapan ortak ders olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Unutmayalım ki; “Tarihini bilmeyen ulusların coğrafyalarını başkaları çizer!” 
Saygılarımızla. Tarih Öğretmenleri 

İDDİALAR DOĞRU MU?

Bu iddia ile ilgili YÖK bir açıklama yapacaktır. Ya da yaptığı yanlışı görüp tarihi de çözülecek dersler içerisine koyacaktır. Türkçe,Edebiyat, Coğrafya, matematik ve geometriden soru soran YÖK neden tarih dersini dışarıda bıraktığını açıklaması gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığının bu konudaki görüşüde merak ediliyor. Özellikle tarih müfredatında önemli değişiklikler yaparakı büyük memnuniyet sağlayan MEB bu konuya nasıl yaklaşacağı merak ediliyor. 

Daha önce Fulbrite eğitim komisyonu vasıtası ile ABD'nin eğitim sistemi ve müfredatlarına müdahil olduğunu biliyoruk.

Bu komisyonun görevi, Türk çocuklarının ilk, orta ve lisede okuyacağı derslerin müfredatını yani programını belirlemekti.  Projenin mimarı; dönemin ABD başkanı Truman’ın meşhur doktrinini “eğitim ve kültür” alanında projelendiren kişi olan senatör William Fulbright’tı. Fulbright, aynı zamanda Latin Amerika ülkelerinde de benzer projeleri ile bilinen sömürgeci bir isim.

Şimdi de AB'mi Türkiye'de eğitime müdahil oluyor?

Tarih dersinin itibarsızlaştırılmasının sebebi nedir?

AB, Osmanlı Tarihi dersinin okutulmasından rahatsızlığını belirtti mi?

AB yeni sınav sisteminde etkili oldu mu?

Bu sorulara ve TARİH DERSİ ile ilgili soruya net cevap verilmesini bekliyoruz.