Bilindiği gibi 10 Aralık BM tarafından 1948 yılından beri İnsan Hakları günü olarak kabul edilmiştir. 30 maddelik “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi” yayınlanmış esas olarak; insanlar arasında hak, eşitlik, adalet, özgürlük düşüncesini tereddüte yer olmaksızın uygulanmasıdır. Bu haklar, insanı özü ile yaşatacak kurallardır. Kullara kulluk etmek, köle hayatı yaşamak, işkencelere maruz kalmak tamamen yasaklanmıştır.

Dünyada ilk insan hakları evrensel beyannamesi örneği VEDA HUTBESİ'dir. BM, Veda Hutbesi'nden faydalanarak insan hakları raporu hazırlamıştır.

Bunun yanında sonradan 1215 yılında İngiltere’de kral John’a karşı insan haklarını savunmak amaçlı Magne Charte(Magna Karta) Bildirgesi yayınlanmıştır. Bunu 1789 Fransız Devriminden sonra yayınlanan “İnsan Hakları Bildirgesi” takip etmiştir. Türkiye’de buna ilk katılan ve bildirgeyi onaylayan ülkeler arasında yer almıştır. Ancak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin yayınlamasından beri bunu savunan, onaylayan birçok devlet bu hakları kullandırmamış, kağıt üzerinde kalmış sözden öteye geçememiştir.


Yaşamak,eğitim, eşitlik, adalet, hukukun üstünlüğü, özgürlik gibi insani ve evrensel değerler çiğnenmiş yok sayılmış birer eziyete dönüştürülmüştür. Bugün küçülen dünyamızda bu haklar birçok yerde ihlal edilmekte en kutsal yaşam ve eğitim hakları ayaklar altında ezilmektedir. Bu insan hakları savunucuları kendi işlerine geldiği zaman kıyametler koparmaktadırlar. Aynı duyarlılığı Bosna-Hersek’te insanların yaşama hakkı güpegündüz hemde BM’nin görevlendirdiği Hollanda askerlerinin gözleri önünde ellerinden alınmış suçsuz, günahsız insanlar katledilmiş, onlar ise yalnızca seyretmişlerdir.

Öte yandan ,Burmada ;Arakan Müslümanları,kasten ve güpe gündüz katledilmekte,yakılmakta,asimile edilmekte dünya;insanlık ve ne üzücüdür ki İslam dünyası da utanmadan,sıklmadan ölümleri seyretmektedir.En acı tarafıda ,Türkiye’de ,tüm yetkililer bu zülmü ve işkenceleri duymuyor,işitmiyor,gerekli tedbirleri almada çok ihmal davranıyor.Ne olur Allah aşkına! bu Müslüman kıyımına daha duyarlı olun,devletin her türlü imkanını seferber edin ve bu katliamları durdurun.


Bugün Afganistan’da, Irak’ta , Sudan’da, Çeçenistan’da ve Suriye’de insan hakları sözden öteye geçememiş, insanlar hergün öldürülmekte hakları çiğnenmektedir. İnsan haklarının çiğnendiği yok sayıldığı bir diğer ülke “sıfır problemli” kabul edilen komşu ülke Yunanistandır. Batı Trakya’da yaşayan binlerce müslüman Türk,yok sayılmakta eğitim,eşitlik,adalet,özgürlük ve teşebbüs gibi insani ve evrensel hakları verilmemektedir. Sindirme, korkutma, sürgün gibi ve mahkemelerle de insanlar tehdit edilmektedir. AB ülkesi bir devlette bunlar olmakta ve diğer ülkeler bunları sadece seyretmektedir.İnsan haklarının daha katı ve acımasız, merhametsiz ihlal edildiği bir diğer ülke de Çin Halk Cumhuriyeti’dir.

Burada,Uygur Türklerinin yani Doğu Türkistan Türklerinin yaşama hakları, eğitim, eşitlik, adalet hakları Çinliler tarafından ellerinden alınmış, sinsi asimilayon politikaları ile Uygur Türkleri yok edilmekte soykırıma maruz bırakılmakta,şiddetle, tecavüzle ve katletmekle bütün insani hakları yok edilmektedirBunu yapanları şiddetle ve nefretle kınıyorum. Bu vahşeti bütün dünya sadece seyretmektedir. İnsan haklarının daha üst noktlara çıkarılması, standarlarının yükseltilmesi dünya barışına en iyi katkıyı sağlayacaktır. Tüm ülkeleri başta Türkiyemiz olmak üzere insanların hür ve eşit doğduğu bir dünyada hür ve eşit yaşatılması için daha çok çaba harcamak, eğitim, can güvenliğinin sağlanması en büyük dileğimizdir. Bunlar vicdanlara bırakılmadan kanuni düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır.İnsan hakları gününde bunları yeniden hatırlatmış olduk.Bu gün insanlığa hayırlı olsun.selam ve saygılarımı sunarım.