Milli Eğitimin TEOG sorunu


Cumhurbaşkanımızın çıkışı ile TEOG konusu bir anda öne çıktı. 
TEOG uygulamasında bazı aksamalar olabilir, bunları reforme etmek mümkün iken Sistemi komple kaldırmak ne kadar doğru, tartışılmalıdır. 
Konuşulduğu gibi okulların giriş sınavlarını kendilerinin yapması çok büyük yanlışlıklara sebebiyet verecektir. 
Dershaneler konusunda yapılan yanlışın bir benzeri de şimdi teogla yapılmaya çalışılmaktadır. 
Dershanelerin hazırlıksız olarak kapatılması hem devlete yük getirmiş, Hem de gariban halk için çok kötü olmuştur. Dershanelerin kapatılması zenginlere yaratmıştır. Bugün TEOG un kaldırılması da sadece zenginlere, özel okullara yarayacak, fakir ve Anadolu köylüsüne yaramayacaktır.

 
TEOG KALDIRILMAMALI, ISLAH EDİLMELİDİR. 
okullarımızın çoğu böyle bir giriş sınavını yapabilecek düzeyde değildirler. Ayrıca okulların yapacağı sınavlara bir çok şaibe Karışacaktır. 


TEKLİFİMİZ:
1-)Dördüncü sınıfta yapılacak iki merkezi sınavla öğrenciler üç (alt, orta, üst) kola ayrılmalıdır. Alt grup, tamamen beceriye yönelik eğitim almalı; orta düzeydekiler normal eğitim almalı, ileri düzeydekiler üst eğitim almalıdır. Bunlara devlet özel destek ve ilgi göstermelidir. 
2-) 5., 6., 7., 8. sınıflarda her dersten her dönem sonunda birer sınav yapılmalı (8 sınav) ve taban puanlar oluşturulmalıdır. Bu puanlar ile öğrencinin takip edeceği lise programının düzeyi belirlenmelidir. Lisede de üç kategori oluşturulmalı (alt, orta ve üst), her meslek eğitiminin üç ayrı programı olmalıdır. Alt düzeyde pratik çalışmalar, orta düzey teknik çalışmalar, üst düzey ileri çalışmalar şeklinde olmalıdır. 
3-)9.sınıf ortak olmamalı, 12. Sınıf ortak olmalıdır 12. Sınıf üniversiteye hazırlık ve mesleki yönlendirme okulu şeklinde programlanmalıdır. 
4.)9., 10., 11., 12. Sınıflarda da her dönem her dersten merkezi sınavlar y as pompalı ve tavan puanlar ol şturulmalıdır.
5.)Üniversitelerde de her branştan her sınıf ve her dersten merkezi sınav yapılmalıdır. Yurt dışındakiler, özel üniversitelerden mezun olanların da denkliği için bu sınavlardan başarılı olma mecburiyeti getirilmelidir. 
6-)Çıraklık eğitimler, kuran kursları vb mecburi eğitim kapsamına alınmalıdır. 
7-)Her il ve ilçede tarım, spor, sanat, kültür, endüstri fen, sosyal liseleri kurulmalıdır. İlçedeki istihdam kapasitesine göre eğitim branşları oluşturulmalıdır. 
8-)İleri düzeydeki eğitimler devletin çok özel desteğine sahip olmalıdır. 
9-)Özel okullar herkes için alt ve orta düzeydekiler için açılabilmeli, ileti düzeydekiler sadece devletçe açılıp yürütülmelidir.