aliosmanengin25 @ hotmail.com

SOYSUZLUK KANI BOZUKLUK VE DOLANDIRICILIK!..

Prof. Dr. Ali Osman ENGİN

Sevgili dostlar; soysuzluk, kanı bozukluk ve dolandırıcılık (tacir dolandırıcılığı) arasında oldukça sıkı ve anlamlı bir ilişki bulunur. Çünkü yaşanılan tecrübe ve deneyimler gösteriyor ki, insanları dolandıranlar ve onların helâl alın terlerine ve emeklerine; namuslarını ve şereflerini tarümar ederek el koyanlar, buna fırsat sağlayarak nemalananlar, kefil benim diyerek emlak ve gayrimenkul, mal ve hizmet satıp, daha sonra aynı gayrimenkul, emlak, mal ve hizmeti başkalarına satanlar ya da satılmasına bilerek ve yine nemalanmak için göz yumanların kansız, soysuz ve şeref yoksunu olduklarını göstermiştir.

Bir küçük kılına dokunulduğunda; “şeriatın kestiği parmak acımaz” deyip karşı tarafı korkutup ürküterek sindirip kendini sağlama almak için çaba sarf edenler, inşallah ayak parmaklarını da kaybedeceklerdir. Şirket dolandırıcılığı yapanlarla illiyet bağı oluşturup çete olarak tacir dolandırıcılığı yapanlar, eştikleri kuyulara kaderin adaleti olarak gömülüp gideceklerdir. Bu arada en büyük kötülüğü de kendi aile ve çocuklarına vermiş olacaklardır. Çünkü onlara dolandırıcılığı ebedi miras olarak bırakacaklardır.

Bu kahpeler, yaptıkları haksızlık ve yolsuzlukları kılıfına uydurmak için yeni senaryolar yazarlar ve temel argümanları da; “ne yapayım senin yüzünden oldu” diyebilmek maksadıyla arayı ve ilişkileri bozmak için tahrik edici tutum davranışlar sergilemektir. Bunu karşı taraf anlayıp oyuna gelmediğinde, bu sefer daha mazlum rolüne bürünerek; “ne yapayım beni de kandırdı” yalanını ortaya atıp bir üst perdeye geçerler. Böylece mağdur ettikleri yanında sanki onlarda mağdurmuş gibi bir izlenim verip emin olmak isterler. Şüphe yok ki Yüce Allah onların tüm yaptıklarından haberdardır, kendileri ve mağduriyet yaşattıkları da bunun farkındadır. Dertleri buna başkalarını inandırmak ve daha sonraki hırsızlık ve yolsuzluklara kurbanlar devşirmektir.

Hep güce ve mala taptıkları için, güç kripto terör yapılanmasının elindeyken onlara ev bark bağışlarlar ve 15 Temmuz sonrasında da her türlü çalma ve yolmayı mubah gördüklerinden, toplumsal kaos ve kargaşa yaratmaya devam ederler. Ailesi için özveriyle çalışanları güya eleştirir, dünya malına fazla tamah edilememesi gibi telkinlerde bulunurlar ancak, bırakın dünya malını başkalarının malına alın terine tamah edip kendi çocuklarına gelecek kurmaya çalışırlar. Kripto çalıştıkları için, boş bulunup başvurduğunuz bir milli emlak alımıyla ilgili bilgi paylaştığınızda, sizden habersiz ve gizlice gidip araştırıp oradan kendine bir sırım kaçırma çabasına girerler. Unutulmamalıdır ki bu zavallıların saltanatı ya bir kışlık, ya da bir kuşluk olacaktır. Mazlumların ahı hem öbür dünyada ve hem de bu dünyada aheste aheste çıkacaktır. Türk insanına tuzak kuranların aidiyetleri Türk Milletine olamaz. Onlar kripto sabatayistlerdir.
Şimdilik isim vermek istemiyorum ancak, yakın gelecekte o sahtekârların isimlerinden de bahsedeceğim.

Bilir misiniz, kurt sürüye düştüğü zaman önce tüm koyunları telef etmek ister ve en sonunda yiyeceği bir koyun veya kuzuyu yer. Bu arada kendine gecenin karanlığında koyun süsü vererek kuyruğunu saklayıp panik halinde olan sürünün önüne düşerek hızla kendi otağına doğru koşar. Kurdu koyun sanan diğer koyunlar da kurdun peşinden onun istediği yere doğru giderler. Sevgili dostlar işte bu yaratıklar da aynen kurt gibi insanların önüne düşerek liderlik, önderlik ve başkanlık postlarına bürünürler. Dolandırdıkları çıkar ve menfaat kapılarına yanaştıklarında, koyun gibi peşlerine takılanları üçer dörder boğazlayıp yemeye başlarlar. Onların din ve ahlâk anlayışlarında tüm bunların onlar tarafından yapılması mubahtır ve geçmişe dönük kuyruk açılarından dolayı haklarıdır. Kripto başının bu fetvayı verdiğini bilmesi gerekenler elbette ki biliyor. Sis siz olun kurtlara koyun olmayın.

Marifet kurda koyun değil, Allah’a gerçek manada kul olmaktır.