Kamu personelinin brüt ücretlerinden kesilen gelir vergisi, Tebliğlerle belirlenmektedir. 27 Aralık 2019 tarihli 2. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğin ilgili bölümüne, geçen yılla karşılaştırmalı olarak, aşağıda yer verilmiştir.

İlk vergi dilimindeki miktar 18000 TL'den 22.000 TL'ye çıkarılmıştır. Buradaki artış yüzde 22,5'tir. .

İkinci vergi dilimindeki miktar 40.000 TL'den 49.000 TL'ye yükseltilmiştir. Buradaki artış da yüzde 22,5'tir. .

Üçüncü vergi dilimindeki miktar ise 98.000 TL'den 120.000 TL'ye yükseltilmiştir. Buradaki artış ise yine yüzde 22,5'tir.

2020 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 22,5 olup, vergi dilimlerindeki artış bu oranla uyumludur.

22.000 TL'ye kadar % 15 49.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.300 TL, fazlası % 20

120.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL'nin 49.000 TL'si için 8.700 TL), fazlası % 27

600.000 TL'nin 120.000 TL'si için 27.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL'nin 180.000 TL'si için 44.070 TL) fazlası %35

600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 195.870 TL (ücret gelirlerinde 600.000 TL'den fazlasının 600.000 TL'si için 191.070 TL) fazlası %40

 VERGİ DİLİMİ AYLARI

Unvan D/K Hizmet Yılı %15’den %20’ye çıkış ayı %20’den %27’ye çıkış ayı %27’den %35’e çıkış ayı Bakan Yardımcısı 1/4 25 Şubat Mart Ekim Genel Müdür 1/4 25 Mart Haziran - Daire Başkanı (müstakil) 1/4 25 Mart Temmuz - Bakanlık İl Müdürü (Ankara, İst., İzmir) 1/4 25 Nisan Ağustos - Uzman (merkez kariyer) 1/4 25 Nisan Ağustos - Mali Hizmetler Uzmanı (merkez) 1/4 25 Mayıs Ekim - Uzman Yrd. (merkez kariyer) 9/2 1 Mayıs Aralık - Mali Hizmetler Uz. Yrd. (merkez) 9/2 1 Temmuz - - Veteriner 1/4 25 Eylül - - Uzman Tabip 1/4 25 Eylül - - Şube Müdürü 1/4 25 Ekim

- Öğretmen 1/4 25 Ekim - -

Hemşire (mesleki lisans) 1/4 25 Ekim - - Polis Memuru 1/4 25 Ekim  - - Vaiz 1/4 25 Ekim  - - Avukat 1/4 25 Ekim  - -

Mühendis 1/4 25 Ekim -

  - Memur 1/4 25 Ekim - 

- Hizmetli 1/4 25 Kasım  - VHKİ 9/2 1 Kasım  - - Polis Memuru 8/1 1 Aralık - -

Öğretmen 9/2 1 Aralık - -

Tekniker 9/3 1 Aralık - -