Maden aramaları 2023'te başlıyor daha önce maden çıkaramıyoruz gibi yalanlar ortada dolaşırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, ihalelerinin yapılması sonucu müracaat olmayan 320 maden sahasını aramalara açmak üzere yeniden ihale edecek.

Konuya ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihalesi yapılacak sahaların il, erişim numarası, ruhsat grubu, ihale şartnamesi, paftası, koordinatlı dökümleri, alanları ve ihale tarihleri Genel Müdürlüğün sitesinde yayımlanarak en az 15 gün süreyle erişime açık tutulacak.

Kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak ihalelerdeki teminat miktarı, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.

90 MADENDEN 77'Sİ TÜRKİYE'DE
Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77'si Türkiye'de bulunurken, bu madenlerin toplam değerinin 5 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor..

TORYUM'UN YÜZDE 11'İ TÜRKİYE'DE
Türkiye'yi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarabilecek zenginlik toprak altında çıkarılmayı beklerken yer altı kaynakları dünyanın enerji haritasını değiştirmeye de aday. Mevcut teknoloji ile 1 gigavatlık enerji için 3,5 milyon ton kömür veya 200 ton uranyum gerekirken bu enerji 1 ton toryumdan elde edilebiliyor. Dünyada toryum rezervi açısından ise üç ülke başı çekerken Hindistan'ın hemen ardından Türkiye ve daha sonra Brezilya geliyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ve OECD verilerine göre 880 bin ton ile dünyadaki toryum rezervinin yüzde 11'i Türkiye'de bulunuyor..

3 MİLYAR TON BOR VAR
Yer altı kaynakları yönünden dünya madenciliğinde adı geçen 132 ülke arasında toplam üretim değeri itibariyle 28'inci, maden çeşitliliği itibariyle 10'uncu sırada yer alan Türkiye'nin en stratejik yer altı kaynaklarından biri de bor madeni. MTA verilerine göre Türkiye'de 3 milyar 66 milyon ton bor rezervi bulunuyor. Dünyadaki toplam bor rezervinin yüzde 74'üne sahip olan Türkiye bu madeni de daha işlevsel kullanarak enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor..

TOPRAKLARDAN MADEN FIŞKIRIYOR
MTA verilerine göre Türkiye'de bulunan bazı madenlerin miktarı ise şöyle:
Altın: 700 ton
Bakır: 1 milyon 786 bin ton
Demir: 122 milyon ton
Gümüş: 6 bin ton
Krom: 26 milyon ton
Linyit: 13 milyar ton.Taşkömürü: 1.2 milyar ton
Uranyum: 9 bin 129 ton.