Altın fiyatları tüm dünyada nasıl belirlenir. Altını kimler yönetiyor?

Altın tüm dünyada işlem gören finansal bir emitadır. Altın fiyatları yerel olarak belirlenmez. Bir merkezden veya bazı merkezlerden Altın fiyatları tespit edilir. Böyle olunca her dönemde altın fiyatları krizden olumlu etkilenir ve altını elinde bulunduran güçler sürekli kazanır.

Bilindiği gibi tarih boyunca altın ticareti Yahudilerin elindedir. İlk çağda Yahudiler sürekli sarraflık işlerini elinde bulundurmuşlardır. Peygamberimiz döneminde, Selçuklu ve Osmanlılar döneminde de altın sarraflık işleri Yahudilerce görülür. Osmanlı'da Galata bankerleri Yahudilerden oluşur. Osmanlıya borç veren Osmanlı Bankasını kuran Yahudilerdir.

Günümüzde Dünya Yahudileri ne kadar etkili?

Türkiye piyasasında işlemler bittiğinde Londra Piyasası açıktır, Londra Piyasası kapanır Amerika açılır daha sonra Uzakdoğu piyasaları açılır. Tüm dünyada altın fiyatları sürekli değişir, hareket halindedir. 1 gram altın fiyatı tüm dünyada 24 saat esası baz alınarak fiyatı oluşur. Anlık fiyatlar değişir ve hızlı bir şekilde nakitte çevrilebilir. Kısaca tüm dünyadaki ekonomik gelişmeler altın fiyatlarını etkiler denilir. Amerka'da bulunan büyük şirketler,holdingler ve gizli dünya devleti adı verilen yapılar altın piyasasında etkilidir.

Para ve finansal  sistem, Yahudi para yöneticileri tarafından hazırlanmış bir plan doğrultusunda yönetilmektedir. Gerek ABD doları ve gerekse Euro’nun diğer para birimlerine karşı üstünlüğünün finansal sistemde
vazgeçilmez oluşu, Yahudi para yöneticilerinin bir planının eseri olarak karşımızda durmaktadır
Mesela ABD para birimi olan doların dünyadaki hacmi ve konvertibilitesi, çevrilgenlik özelliği oluşu, doları diğer para birimlerine karşı güçlü kılmıştır. Her hangi bir ülke para basabilmesi için onun ekonomik bir karşılığının bulunması, yani bir rezervinin olması gerekmektedir. Ancak ABD dolarına bakıldığında bunu görmek mümkün değildir. Bugün dünyadaki ABD dolarının toplam hacmi, dolar
karşılığının yaklaşık olarak 6 katı fazla olduğu bilinmektedir. Bu durumda doların değersiz ve enflasyonu beraberinde getirmesi beklenirken, dolar bütün dünya paraları karşısında değerli durumdadır. Bu durum, kendi içinde bir çıkmaza sahiptir. Ancak bunu şöyle açıklamak mümkündür:
Dolar, diğer ülke para birimleri gibi bir para birimi olmaktan ziyade, bütün dünyanın ortak ölçüt aldığı bir para birimi haline gelmiştir. Yani dünya para birimi haline getirilmiştir. Bu güçlü yönüyle de diğer ülke para birimleri karşısında kur avantajı sağlamaktadır.

Ama gerçekler böyle midir?

Tabi gerçekler böyle değildir. Dünya da ağır bir kriz yaşanırken Altın sürekli artıyor birileri sürekli kazanıyor. Peki kim veya kimler kazanıyor?

ALTIN FİYATLARINI NE ETKİLER?

Altın fiyatlarına en etkili yön veren ülke ABD’dir. Amerika’da yaşanan ekonomik olaylar, Amerika’daki kurumların politikaları, iniş ve çıkışlar altın fiyatlarını etkiler. Son yıllardaki Amerika’daki krizin etkileri ile altın fiyatları yükselmiş ve etkileri hala sürmektedir. Yatırım enstrümanı olarak altın fiyatlarının değişimi bu unsurlara bağlıdır.

Para bir araçtır. Ancak hem geçmişte ve hem de günümüz finansal sisteminde para bir araç değildir.
Aracın ötesinde ana unsur olarak ele alınmaktadır. Bu açıdan paranın zamanla kıymet artışı oluşturulması, sistemi her zaman çıkmaza itmiştir.

Peki Amerika da kimler yönetiyor altın işlerini?

Yahudiler, Yahudi finans gücü ve Yahudilerin finanse ettiği büyük sermayedarlar, özel bankalar, holdingler, mali kurumları ellerine almış ve altın piyasasını idare eden, altın ve para piyasasına hâkim insanlar olarak tanımlanmaktadır.

HANGİ ÜLKENİN NE KADAR ALTINI VAR

Kazakistan: 254,7 ton.

Avusturya: 280,0 ton.
İspanya / 281,6 ton.
Lübnan: 286,8 ton.
Birleşik Krallık: 310,3 ton.
Suudi Arabistan: 322,9 ton.
Avrupa Merkez Bankası (ECB): 504,8 ton.
Hindistan: 557,8 ton
Türkiye: 564,8 ton
Hollanda: 612,5 ton
Japonya: 765,2 ton
Rusya: 1.615,2 ton
Çin: 1.842,6 ton
Fransa: 2.435,8 ton
İtalya: 2.451,8 ton
IMF (Uluslararası Para Fonu): 2.814,0 ton.
Almanya: 3.377,9 ton.
Amerika Birleşik Devletleri: 8.133,5 ton


Dikkat edin ABD ve Avrupa ülkeleri ciddi manada altın potansiyeline sahip.
Bunların acaba ne kadarı kendi ülklerinden çıkmış kendi alınteri olan
altınlar acaba?
Emin olun sömürdükleri halkların altınları büyük çoğunluğu.

DÜNDEN BUGÜNE ALTIN PİYASASINDA YAHUDİLER VE KÜREDEL ALTIN BARONLARI

 Bugünkü 1930 finans sisteminin değişik ve uç doktrinleri sebebiyle,
insanları, paranın, ancak mukabilince altın mevcudiyetinde bir kıymeti olduğuna ikna ettiler. Bunun neticesinde de sözde altın değeriyle aldatılan herkes, eğer emeklerinin karşılığı yani ücretleri altınla veya mukabilince altın bulunan parayla ödenmediği takdirde herhangi bir ücretli işte çalışamayacaklarına inandı.

Zira yeterli iş imkânı bulunmasına rağmen ellerindeki para mukabilince altın rezervi olmadığı için, işleri kontrol altına alamayan devletler, altın namına ne varsa alıp toplayan  Yahudi finans gücünden yüksek faizle altın alarak borçlandılar. 

1944 yılında ABD’nin Bretton Woods kasabasında “Uluslararası Para Anlaşması”
imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre, 35 dolar 1 ons saf altın olarak belirlenmiştir. Diğer ülkeler de paralarını belli aralıkta dolara sabitlemişlerdi. Bu sistem de doların devalüe edilmesi, likidite sorunu, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınma meselesi ve buna uygun para politikası uygulama istekleri, dış dengesizlikler ve güven problemi yüzünden 1971 yılında terk edilmiştir. ABD ise 1973
yılında tekrar ulusal parasını devalüe etmiştir (43 dolar = 1 ons saf altın)