Akademi ve iş dünyasının temsilcilerinin bir araya geldiği kongrede, gelecekte ne gibi yeni mesleklerle karşılaşılabileceğinin yanı sıra günümüzdeki mevcut mesleklerin gelecekte nasıl şekilleneceği konuları tartışıldı.

Kongrenin öğleden sonraki bölümünde ise “Mühendislik ve Fen, Sağlık, Sosyal Bilimler” alanlarında eş zamanlı olarak üç ayrı çalıştay gerçekleştirildi. Toplantılar neticesinde hazırlanan raporlar, kongre bitiminde çalıştay temsilcileri tarafından YÖK Yürütme Kuruluna bir rapor halinde sunuldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Vakit Kaybetmeden Güncelleme Çalışmalarına Başlamak Oldukça Önemli”

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, mesleklerin geleceğinin ve nitelikli insan kaynağının eğitim ile yenilikçi alanlarda istihdamın teşvikinin ülkemiz 11'inci Kalkınma Planı'nda da önemsendiğine vurgu yaparak şunları söyledi: “Kalkınma Planı kapsamında milli teknoloji hamlemiz için ihtiyaç duyulan işgücü profilinin belirlenmesi ve bu ihtiyaca dönük ortaöğretim ve yükseköğretim programlarında güncelleme yapılması eylem planları arasında yer almıştır. Aynı zamanda teorinin yanında pratik bilgi ve tecrübelerin artırılması için de staj programlarıyla iş dünyasının eğitime entegre edilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda yükseköğretim programlarında hiç vakit kaybetmeden güncelleme çalışmalarına başlayan YÖK’e ve yeni bölümleri hızlı şekilde akademik programlarına dâhil eden üniversitelerimize teşekkür ediyorum.”

Prof. Dr. Saraç: "Geleceğin Meslekleri İle İlgili Geniş Kapsamlı İlk Toplantıyı Gerçekleştiriyoruz”

Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) düzenlenen "Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği" konulu kongrenin açılışında konuşan Prof. Dr. Saraç ise yükseköğretimde gelecekte öne çıkacak mesleki eğilimleri ve yükseköğretimde bu bilgileri ve yetkinlikleri edindirebilmek için etkin yapısal sistemleri ortaya koymayı amaçladıklarını ifade etti.

Saraç, dünyanın büyük dönüşümler içinde olduğuna işaret ederek, iş dünyasının da neredeyse tüm alanlarda farklı bir teknolojik alt yapı kullandığını söyledi. Geleceğin meslekleri ve iş dünyasının yeni ihtiyaçlarının, yükseköğretimde de statik bir sistemden daha dinamik sistemlere geçilmesini zorunlu kıldığını belirten Saraç, "Geleceğin meslekleri ile ilgili yol haritasını belirleme sürecinde, geniş kapsamlı ve katılımlı ilk toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Neyin nasıl yapılacağı kadar, ne kadar sürede yapılması da önemli ve beklemeye, ötelemeye, zamana yaymaya vaktimiz yok. Bugün işe başlamadığımız takdirde gelişen ve hızla ilerleyen süreçlere uyum sağlamamız yarın mümkün olmayabilir. Eğitimde yeni yetkinliklerin bir an önce kazandırılması ve yeni yetenek eğitimlerinin hızla uygulamaya girmesi beklentisi haklıdır ve icraat beklemektedir" değerlendirmesinde bulundu.