Rasulullah (sav) Efendimiz; “Dua kulluğun özüdür” buyuruyor. Dua kulun acizliğinin itirafı, Allah’ın her şeye kadir olduğunun itirafıdır. Dua ederek bunu itiraf etmemiz lazım ki, AllahuTeala bizleri sevdiği, hoşnut olduğu kullarından yazsın. Ahirette de bizleri ebedi mutluluğa erdirsin. Efendimiz başka bir hadis-i şerifinde “Üç kişinin duası red olunmaz” buyuruyor. Ancak edilen duanın ret olunmaması şartlarına uygun olması halindedir.

HARAM LOKMA YEMEYİN
Duanın da şartları vardır. Bu şartların ilki helal lokma yemektir. Midenizde haram lokma varsa, boşuna yalvarmayın. Allah kabul etmez. ‘Hocam ben çok dua ediyorum ama kabul olmuyor’ diyorlar. Peygamber Efendimiz, “Allah kendisine açılan eli boş çevirmez. Duayı geri çevirmekten haya eder” buyuruyor. Şartlarını yerine getirmediğinizden dolayı dualarınız kabul olmuyor. Allah’ın verdiği helal lokmaları yiyip haramdan sakınacaksınız. Hem Allah’tan bir şeyler istiyorsun hem de onun yasakladıklarını yiyip içiyorsun. Alay mı ediyorsun? Haramlardan uzak duracaksınız. Bunu sadece yiyecek olarak da düşünmeyin. Gözün de haramları vardır. Gözlerinizi de haramdan sakınacaksınız. Çıplak kadınlara bakmayacaksınız. Dilinizle de haram işlemeyeceksiniz. Küfür etmeyeceksiniz. Allah’ın hoşnut olmayacağı şeyler söylemeyeceksiniz. Kulağınızı da sakınacaksınız. Kötü sözlerden kendinizi koruyacaksınız. Dedikodu yapmayacaksınız. Ondan sonra da tabii abdest alacaksınız. Dua ibadettir. Hem de ibadetin özüdür. Abdestsiz namaz geçerli olur mu? Olmaz tabii. Duanın da geçerli olması, kabul olması için abdest lazım. Abdestsiz dua edilmez mi hocam? Elbette edilir ama illa kabul olsun diyorsan şartlarına uyman lazım. Duayı her zaman her yerde edebilirsiniz.

BESMELE İBADETİN ÖZÜDÜR
Bir sonraki şart, besmele çekmektir. Güzel Peygamberimiz, “Hayırlı iş besmele çekilmeden yapılırsa hedefine ulaşmaz” buyuruyor. Besmele ibadetin özüdür. Hayırlı bir iş de olsa besmele çekmezseniz hedefinize ulaşamazsınız. İstediğinizi elde edemezsiniz. Besmeleni çek ondan sonra da Cenab-ı Hakk’a hamd et. Yani elhamdülillah de. Biz Cennet’i Cehennem’i görmedik, Peygamberimiz’i görmedik, ama elhamdülillah O’na inandık. ‘Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedüenneMuhammedenabdühü ve resulühü’ diyerek inandığımızı belirtiyoruz. Gayba inanıyoruz. Görmeden inanıyoruz elhamdülillah. Elhamdülillah diyorum neden? Allah bize bunu nasip etmiş, görmeden inandık. Ebu Cehil böyle değildi. Gördüğü halde inanmamıştı. Her duanın sonunda Allah’a hamd etmeliyiz. Bize dua etmeyi nasip ettiği için. El açarak O’na yönelmemizi nasip ettiği için elhamdülillah demeliyiz. Besmele çekmek, hamd etmek ve Peygamber Efendimiz’esalatü selam etmek bir Müslüman’ın işe başlama şeklidir.

PEYGAMBER’E SALAT-Ü SELAM DUADIR
Peygamber Efendimiz, “Bana salavat getirin. Bir mümin bana salatü selam getirdi mi, Allah cesedime ruhumu iade eder ve ben o selamı alırım” buyuruyor. Peygamber Efendimiz’in adı anıldığında salatü selam getirmek için hazır olun. Uyanık olun. Bu şuurda olun Efendimiz’esalatü selam edin. Melekler sizin selamınızı güzel Peygamberimiz’e ulaştırıyor. Bir mecliste bir kere salatü selam getiren görevi yerine getirmiş olur. Ama herkes getirirse aynı görevi bizzat yerine getirmiş olur. Salatü selam duadır. Her ezandan sonra da Efendimiz’e salat edip dua ediyoruz. Mealen, ‘Ya Rabbi! Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (sav) bize en büyük nimetindir. Bize insanlığımızı hatırlattı. Bize senin varlığını anlattı. Nimetlerine şükretmemiz gerektiğini anlattı. Sen de Peygamberimiz’in rütbesini artır. Şefaati O’na ver” diye dua ediyoruz.

erzurumsayfasi.com

ELLER GÖĞÜS HİZASINDA OLMALI

Duanın diğer bir şartı kalbi ezik olarak, acziyeti itiraf edermişçesine etmektir. Yüksek sesle bağırarak dua edilmez. Allah hem görür hem işitir. Allah sağır değil. Efendimiz dua ederken besmele ile başlamış, elhamdülillah demiş. Ellerini göğüs hizasına kaldırmış. Kimisi ellerini dizlerinin üstüne koyuyor. Öyle dua olmaz. Ne çok yukarı ne çok aşağı. Tam göğüs hizasında olacak. Bedir harbinde 313 sahabe yaya olarak gidiyor savaş alanına. Ayaklarında ayakkabı yok. Ramazan ayı, bütün sahabeler oruçlu. Hepsi aç. Ama hiçbiri askerden kaçmadı. Peygamber Efendimiz, ellerini göğüs hizasına kaldırıp, “Ya Rabbi! Biz bize düşeni yaptık. Dünyada bu kadar insan senin adını anıyor. Sen büyüksün Ya Rabbi” diyerek durmadan tekrar ediyor. Duada tekrar etmek çok önemlidir. Bir de dua ederken kıbleye dönmek gerekir. Kıble bizim rahmet noktamızdır. Batıya da dönersen dua olur ama kıbleye dönersen edebine adabına, sünnete uygun dua etmiş olursun. Kıbleye döndükten sonra içten gelen duygularla, günahların affını istiyorsan. Pişmanlık ateşinden yanarak, yüreğiniz cız ederek, gözleriniz de yaş ile dua edin.

ALLAH’IN İSİMLERİYLE DUA EDİN

Dua içinde Allah’ın isimlerini de anacaksınız. Allah’ın kaç ismi var? 99 mu? Hayır 99 değil. Biz sadece o kadarını biliyoruz. Peygamber Efendimiz, “Her gün Allah’ın 99 ismini sayan cennete girer” buyuruyor. Biz buradan 99 ismini biliyoruz. Dualarımızda da “Ya Allah, Ya Settar, Ya Bari, Ya Baki, Ya Rahman, Rahim, Ya Gafur” diyerek bildiklerimizi katarak dua edeceğiz. Katmasak olmaz mı, olur elbet ama katarsak Allah’ın isimlerinin bereketiyle duanız geçerli olur. Peygamber Efendimiz, “İsm-i Azam ile dua ediniz” buyuruyor. İsm-i Azam ile edilen dualar ret olunmaz. İsm-i Azam nedir hocam? Bunu öğrenseydik. Günahları işler sonra da sildirirdik. Tıpkı Kadir Gecesi gibi. Ramazan’ın içinde Kadir Gecesi gizlidir. Kesin bir gece diyemezsiniz. Allah İsm-i Azam’ı da 99 isminin içine gizlemiştir. Kimisi Allah ismidir der. Kimisi Hu’dur diyor. Ulema çeşitli görüşlerde bulunmuş. Biz bir de Aişe anamızın dediğine bakalım. Aişe anamız Peygamber Efendimiz’denİsm-i Azam’ı öğrenmek isteyince Efendimiz, “Buna izin yok’ demiş. Aişe validemiz ellerini açmış; “Ya Rabbi! İsm-i Azam’ın hürmetine” diye dua etmiş. Bilmese de İsm-i Azam’ın hürmetine duası kabul olmuş.

SEHER VAKTİ DUA EDİN

Duanız kabul olsun istiyorsanız, seher vakti dua edeceksiniz. Herkes mışıl mışıl uyurken, kalkıp abdest alıp namaz kılacaksınız, ondan sonra da duanızı şartlarına uyarak edeceksiniz. Allah seherde istiğfar edenleri övüyor. Dualarımızı seher vaktinde yapmaya özen gösterelim. Peygamber Efendimiz; “Bir mümin ezan ile kamet arasında dua ederse kabul olur” buyuruyor. Öyleyse ezan okunurken, önce icabet edeceksiniz. Sonra kamet getirilene kadar dua edin. Çünkü duanın kabul zamanı. Efendimiz öyle buyuruyor. Sonra namazı kıldınız. Arkasından edilen dua da kabul olur. Efendimiz bize yol gösteriyor. Sabah namazında farz kılındıktan sonra yerinizden ayrılmadan, göğsünüzü kıbleden çevirmeden üç defa ‘Estağfirullah el-Azim, el-Kerim, er-Rahim ellezi la ilahe illahüvelhayyül kayyumu ve etübüileyh” derseniz, namazınızdaki eksiklikler kapatılır. Hocam benim namazda eksiğim yok! Emin misiniz? Melekler ayetleri okurken yaptığınız en küçük hataları dahi yazıyor. Arapçada ‘ha’ başka ‘hı’ başka. ‘Hazik’ yok eden demek ‘Hezik’ yaradan demektir. Türkçede ‘ha’ harfi yok ‘he’ diye okursanız anlam değişir. Bunlara dikkat ediyor musunuz? İşte bu noktada oturup namazın arkasından bu duayı okuyun ki eksikleriniz kapatılsın. Bunu hanımıza, çoluğunuza çocuğunuza öğretin.

NAMAZLARIN ARDINDAN EDİLEN DUA DA KABUL OLUR

Sabah ve akşam namazında 7, diğer namazlarda da birer defa “Allahümmeecirna minen nar” deyin. Mealen “Yarabbi bizi cennetine kabul eyle cehennem ateşinde yakma” diyerek dua ediyoruz. Her namazın arkasından da 10 defa “Lâ ilâhe illallâhuvahdehulâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’lhamdü ve hüve alâ külli şey’inkadîr” derseniz imanla vefat edersiniz. Hadis böyle. Ayrıca İsmail (as) soyundan köle azat etmiş kadar olursunuz. Köle azat edeni ateş yakmaz. Cehennem ateşi görmezsiniz. Namazların arkasından edilen dua da geçerlidir. Kabul olunur. Efendimiz hadis-i şerife göre, sabah namazlarını camide kıldıktan sonra güneş doğana kadar kalıp 100 defa ‘estağfurullah’ dememizi buyuruyor. Bir mümin içten gelen duygularla ‘La ilahe illallah MuhammedenRasulullah’ derse o kelimeyi melekler alır. Sema kapılarını aşar ve Allah’ın yanına varır. Güzel Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor.