15. Türkiye buluşmasında, EGITİM-BİR-SEN Genel Başkanımız Ali YALÇIN'IN konuşmasından bazı notlar:

3600'ü gündemden düşürmeyeceğiz her dem sıcak tutacağız.

Öğretmen açığı giderilmeli, erkek kamu görevlilerine dayatılan darbe ürünü kılık ve kıyafet yönetmeliği kaldırılmalı, ek ders esaslarındaki eşitsizlik ders ücretlerindeki adaletsizlik son bulmalıdır.

Memura grev ve siyaset hakkı verilsin istiyoruz.

Örgütlenmede sınırlamalar kaldırılsın, Kurum İdari Kurulu ve Kamu Personeli Danışma Kurulu bağlayıcı kararlar alabilsin.

Ücretli öğretmenlik garabeti ortadan kaldırılmalıdır.

Yer değişikliği sürecinde karşılanmayan talepler yerine getirilmelidir.

Öğretmene yönelik giderek artan şiddete karşı etkin ve caydırıcı düzenleme yapılmalıdır.

Eğitim kurumu yöneticiliği, “Eğitim Yönetiminde Liyakat ve Kariyer” raporumuzda tanımladığımız, Bakanlığın da 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde betimlediği şekliyle profesyonel meslek statüsüne kavuşturulmalıdır.

Şeflerimizin, memurlarımızın, hizmetlilerimizin, üniversitelerdeki idari personelimizin, kısaca mutfaktaki tüm görünmez kahramanların alın terinin karşılığı verilmeli, haklarında iyileştirmeler yapılmalıdır.

Kamu personeli kadrolu olmalı, gelecek kaygısına değil, yaptığı hizmetin niteliğine odaklanmalıdır. Bu da ancak kadrolu istihdamla mümkündür. O hâlde, kadrolu istihdam dışındaki tüm uygulamalar ivedilikle kaldırılmalıdır.

Kamu personel sistemine adaletin gelmesi, kariyer sisteminin güçlendirilmesi, liyakat ve ehliyetin ölçü olmasıyla mümkündür.

Çağrımızı yaptık, raporumuzu hazırladık. Buradan yineleyerek diyoruz ki, kamu görevlilerinin hak ettiği yere kadar yükselmesinin, kariyer fırsat ve imkânlarının zenginleşmesinin zemini inşa edilmelidir.

İş güvencesinin herkesi kapsadığı, insanı yaşatan devlet anlayışına dayanan bir kamu hizmeti, hepimizin ortak geleceği açısından elzemdir. İstihdamda ücretli, sözleşmeli gibi ayrımlar, devlet için kâr adı altındaki zarardır.

Yardımcı hizmetler sınıfı kapsamındaki personel genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmelidir.

657 sayılı Kanun’dan yardımcı hizmetler sınıfını kaldırın, mevcuttaki personeli de genel idare hizmetleri kapsamına alın diyoruz.

Atama ve yer değiştirme yönetmeliği düzenlenmeli, sorunlar çözülmeli.

Öğretmenlerimizin, atama ve yer değiştirme yönetmeliğine ilişkin sorunları, beklentileri var. Yayınladığımız Odak Analiz’de sorunu da çözümü de ortaya koyduk.

Öğretmene sahip çıkacak, eğitim çalışanlarına yönelik şiddete karşı caydırıcı mahiyette bir yasal düzenleme ivedilikle yapılmalı; eğitim çalışanlarına şiddete müsamaha gösterilmeyeceği noktasındaki kararlılık ortaya konulmalıdır.

EğitimBirSen ve Memur-Sen olarak, ülkemizde vesayetin imhasında sorumluluk aldığımız gibi bölge ve dünyada da sorumluluk alıyoruz.

İsrail’i büyütmeyi, Filistin’i yok etmeyi, Kudüs’ü Siyonizm’in başkenti ilan etmeyi hedefleyen ‘Yüzyılın Anlaşması’nı yüzyılın paçavrasına dönüştürecek, yüzyıllar da geçse itirazımızı sürdüreceğiz.

İşgal altındaki Karabağ’ı, Keşmir’i unutmadık, unutmayacağız.

Filistin’de Siyonist vahşete ve işgale karşı direnişi desteklemekten vazgeçmeyeceğiz.

İran’ın Esedçiliğine, İsrail’e sessiz kalışına sessiz kalmadık, kalmayacağız.

Kızıl emperyalist ve kapitalist Çin’in Doğu Türkistan’daki soykırım politikasına kör, sağır ve dilsiz olmadık, olmayacağız.