Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü Gazi Üniversitesi'nden Prof. Dr Necati Cemaloğlu hocaya okul yöneticilerine liderlik semineri verdirdi.

Erzurum Lisesinde Kültür Merkezinde yapılan Şube Müdürü, okul müdürü ve yardımcılarının katıldığı programın açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz yaptı.

Prof Dr Necati Cemaloğlu 2023 Vizyonu çerçevesinde liderlik konferansını verdi. Cemaloğlu İnovasyon ve gelecek yönetici vizyonu konusunda bilgi verdi. "Her alanda inovasyon yapılmalı. Çocuklara inovatif düşünmeyi öğretmemiz lazım. Bilgi eksikliği kapanıyor. Ama görgü, ahlak inanç  açığı kapanmıyor. Çocuklara ahlak ve değerleri vermeyi es geçmeyelim. Girişimci ruhta sorgulayan, eleştiren bir nesil yetiştirmeliyiz. 4. Sanayi devrimini iyi tanımak zorundayız.  Üretmek zorundayız. Geleceğimizi iyi planlamalıyız. Yönetim becerileri geliştirmek zorundayız.

Okulda iletişimi yönetemezseniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz.Okul toplumunun sürekliliği, öğretmenleri ikame eder. Yani birinin yokluğunu diğeri telafi edebilme istek ve becerisini gösterecek bireyler haline gelmelerini sağlar. Kısacası yönetim becerisi, hayatı kolaylaştırma yolunda pratikler geliştirme, anlama ve değer verebilmedir. Eğitim kalitesini arzuladığımız düzeye çıkarabilmek için, öğretirken aynı zamanda öğrenen, birer yönetici olmak zorundayız. Yeniliğe ve bilgiye açık, yönetim anlayışımızı, içinde olduğumuz günü, bir önceki günden daha ileriye taşımış, bir çaba içinde olmalıyız." dedi