DADAŞLAR DİYARI ERZURUM'DA TARİH BOYUNCA YETİŞEN ŞAİRLER

Birçok alanda önde olduğu gibi şiir ve şair olarak da zengin bir ilimizdir.

İbrahim Hakkı, Şair Nefi, Ziya Paşa, Feryadi, Kemalettin Kamu, Sümmanî, Reyhanî, Nurullah Genç, Cahit Koytak, Alvarlı Muhammet Lütfi, Erzurumlu Emrah,Ziyâeddin Taşkesenî gibi şairler hayatıyla, sanatıyla, sazıyla, sözüyle ve tesirleriyle derin izler bırakmışlardır.

Erzurum Lisesinde görev yapan Ahmet Hamdi Tampınar'da Erzurumlu sayılabilecek öncülerdendir.

Erzurumlu Emrah Kimdir?

Halk edebiyatının 19. yüzyıldaki önemli temsıicilerin­den biridir. Erzurum’da medrese eğitimi almış, ömrü, nün büyük bir bölümünü seyahatle geçirmiştir. İyi bir tahsil gördüğü, şiirlerinde kullandığı dil ve sanatlı söyleyişten anlaşılmaktadır. Başta Fuzuli olmak üzere Baki ve Nedim’den etkilenmiş, hem Divan hem de Halk şiiri tarzında eserler vermiştir. Halk şiiri geleneği­ne bağlı olarak yazdığı eserleri sanat yönünden daha başarılıdır. Pek çok şiiri türkü ve şarkı formuna soku­larak okunmuştur. Şiirleri “Divan-ı Emrah” adıyla ya­yımlanmıştır. Emrahoğulları adıyla anılan ailelerin birbirinden uzak yerlerde yaşamakta oluşları, bir çok yerde adına bağlı mezarların bulunuşu, şiirlerinin dilden dile geçerek yayılış genişliği kazanışı, aruzla yazdıklarının basılışı, asıl mezar taşının Niksar’da bulunuşuna kadar onun ününün yaygınlığını gösteren işaretlerdir. Bu açıdan 19. yy’ın Dertli ve Seyrani gibi adı herkesçe bilinen bir kaç sanatçısından biridir.

Erzurumlu Emrah Edebi Kişiliği
Hem hece ölçüsü hem aruz ölçüsü kullanılmıştır.
Aruzla yazdığı şiirlerinden oluşan Divan’ı vardır.
Divan edebiyatından etkilenmiştir.
Kendi adıyla anılan bir aşık kolunun kurucusudur.
Gezgin bir derviş ve saz şairidir.
Dini-tasavvufi temaları da işler, hem de Aşıklık geleneğini devam ettirir.
Saz şiiri geleneği yolundaki içten ve etkili aşk, gurbet şiirleriyle tanınmıştır.
Koşma ve semailerde çok başarılıdır.
Erzurumlu Emrah Eserleri

Divân-ı Emrah (1312/1916) XIX. Asır Saz şairlerinden Erzurumlu Emrah (Köprülü Mehmet Fuat, 1929),
Âşık Emrah, Hayat ve Şiirleri (Murat Uraz, 1943),
Erzurumlu Hayatı ve Şiirleri (Eflâtun Cem Guney-Çetin Güney, 1958)