Büyük İslâm İlmihali adlı eseriyle Türkiye’de en fazla tanınan âlimlerden biri olan Ömer Nasuhi Bilmen 12 Ekim 1971’de vefat etti. 20. asırda yetişen, övünç kaynağımız olan büyük âlimlerden o. Hem Osmanlı medrese geleneğini Cumhuriyet Türkiye’sine aktarması hem de yazdığı eserler sebebiyle yeri doldurulamaz bir şahsiyet.1883 yılında Erzurum’un Salasar köyünde doğar Ömer Nasuhi Bilmen. Babası hacı Ahmed Efendi âlim ve fazıl bir insan. Annesi Muhîbe Hanım gönül ehli bir kadın… Kur’an eğitimine 4 yaşında başlayan Ömer Nasuhi Efendi’nin kutsal kitabımızla muhabbeti bir ömür kopmadan devam eder. Zira o küçük yaşlardan itibaren, ne olursa olsun, günde en az bir cüz Kur’an okumayı adet edinir.Babası Ahmed Efendi hac için gittiği kutsal topraklarda vefat edince, Erzurum Ahmediyye Medresesi müderrisi ve nakîbüleşraf kaymakamı olan amcası Abdürrezzak İlmi Efendi himayesine alır küçük Ömer Nasuhi’yi. Abdürrezzak İlmî Efendi, yeğeninin eğitim hayatıyla yakından ilgilenir. Onun Erzurum Müftüsü olan Narmanlı Hüseyin Efendi’den ders almasını sağlar. Böylece iki büyük âlimin elinde şekillenir Ömer Nasuhi Bilmen’in ilk eğitimi.