Halife Abdülmecid Efendi'den Mustafa Kemal Atatürk'e
Telgraf.
Murat Bardakçı Arşiv

“Zât-ı Hazret-i Hilâfetpenâhî Başkitâbeti” yani “Halife Hazretleri’nin Genel Sekreterliği” antetli bir kâğıda yazılmış olan metninde
“Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri’ne:
Bu kerre teceddüd eden (yenilenen, değişen) şekl-i hükümetin (hükümet şeklinin) mülk (devlet) ve millet hakkında hayırlı olmasını cenâb-ı haktan niyâz ve temenni ederim”..