HZ. ÖMER GERÇEKTE KIZINI DİRİ DİRİ GÖMDÜ MÜ?
İslam tarihinde bazı rivayetler anlatıla anlatıla doğru kabul edilmeye başlanmış ve halkın da bir anlamda inancını oluşturmuştur.
Bunlardan belki de en meşhuru hz. Ömer'in kız çocuğunu diri diri gömmesi olayıdır. Rivayete göre hz. Ömer "Cahiliye döneminde kendisini güldüren ve ağlatan iki olaydan bahseder. Güldüren olay helvadan put yapıp daha sonra yemeleri, ağlatan olay da kız çocuklarını diri diri gömmeleridir."
Bu rivayet daha sonra hz. Ömer'in kızın diri diri gömdüğü şeklinde meşhur olmuştu.
Ama aslında bu olay yanlıştır.
Hz. Ömer'in İslam'dan önceki tek kız çocuğu aynı zamanda Peygamberimizin de hanımı olan hz. Hafza'dır. İslam'ın gelişinden beş yıl önce miladi 604 yılında doğmuştur. İslam geldiğinde beş yaşındaydı. Hz. Ömer'in Miladi 616 yılında Müslüman olduğunda kızı hz. Hafza 12 yaşındaydı.
Yani hz. Ömer, tek kızını öldürmediği gibi, İslam'dan önce başka kız çocuğu da yoktu.
Bu kıssa, hz. Ömer'e iftiradır. Büyük olasılıkla hz. Ömer İslam öncesi cahiliye adetini anlatırken burada yanlışlıkla olayın kahramanı hz. Ömer olarak anlaşılmıştır. Ya da daha sonraki kıssacılar, İslam'ın hz. Ömer gibi katı ve kuralcı bir insanı nasıl değiştirdiğini göstermek ve İslam'ın büyüklüğünü anlatmak için uydurmuşlardır. Zaten bu şekildeki kıssa eski kitaplarda ve sahih kaynaklarda geçmemektedir.