Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Bir kimse Ramazan ayını tutar 6 günde şevval'den tutarsa bir yılı oruçlu geçirmiş gibi sayılır hükmü Peygamberimize aittir.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

Kısacası Ramazan'da herhangi bir özrü nedeniyle oruç tutamayan birisi şevval'de ya Şevval için ya da Ramazan orucu için ayrı ayrı niyet ederek farklı günlerde orucunu tutabilir. Her ikisini birlikte niyet edip oruç tutamaz. Tutsada kaza orucu yerine geçer.

#ramazan #oruç #kaza #şevval #niyetisevap