Kur’an-ı Kerim okunurken secde ayetlerini okuyan veya dinleyen kimsenin tilavet secdesi yapması vacibtir. Secde ayeti okuyan kişi namazda değilse, ister ayeti okur okumaz, ister daha sonra kalkıp secdeyi yapar 

Tilavet secdesi bir namaz olmasa da; taharet, kıbleye dönmek, niyet etmek, avret yerlerinin örtülü olması gibi namazda aranan şartlar tilavet secdesinde de aranır. Ancak tilavet secdesinde iftitah tekbiri sünnettir.

Tilavet secdesi yapacak kişi, ellerini kaldırmadan doğrudan doğruya ‘Allahu Ekber’ diyerek bir kere secdeye gidip üç defa “Sübhane Rabbiye’l-ala” dedikten sonra yine ‘Allah’u Ekber’ diyerek başını secdeden kaldırır.

Tilavet secdesini gerektiren âyetleri işiten kişinin, hemen secde yapmaya fırsat bulamaz ise, “Semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbena ve ileyke’l-masîr” demesi müstehaptır. O anda yapamadığı secdeyi daha sonra yapar (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, s. 183).

Böylece tilavet secdesi tamamlanmış olur. Yani tilavet secdesinden sonra teşehhüt (et-Tahiyyatü) ve selam yoktur.

Kuran'ı Kerim'de secde gerektiren (Tilavet secdesi) kaç ayet vardır?

Kuran'ı Kerim'da 14 secde ayeti vardır, onları okurken ya da dinledikten sonra secde etmek gerekir.

A’râf suresinin 206, Ra’d suresinin 15, Nahl suresinin 49, İsra suresinin 109, Meryem suresinin 58, Hac suresinin 18, Sâd suresinin 24, Furkan suresinin 60, Neml suresinin 25, Secde suresinin 15, Fussilet suresinin 37, Necm suresinin 62, İnşikâk suresinin 21, Alak suresinin 19'uncu ayetidir.

Tilavet secdesinin hükmü nedir?

Bu secde ayetlerini okuyan ya da duyanlar için bir Tilavet secdesi yapmak gerekir ki bu vaciptir. Bu ayetlerin anlamını okuyan veya dinleyenler için de Tilavet secdesi yapmak gerekir.

Şafi Mezhebine göre Tilavet secdesi nasıl yapılır?
Kur'an-ı Kerim'i okuyan, dinleyen ve işiten kimse için 14 Ayet-i Kerime'nin okunuşu anında tilavet secdesi yapılması sünnet-i müekkededir.

Tilavet secdesinin yapılmasının zamanı, secde ayeti okunduktan sonradır. Uzun bir fasıla geçerse artık secde yapılmaz. Secde ayeti tekrarlandıkça, tekrarlandığı kadar secde yapılır. Namaz dışında secde ayeti okunduğu zaman niyet getirip ellerini kaldırarak, iftitah tekbiri alınır, bir secde yapılır, sonra oturup selam verilir.

Tilavet secdesinin rükünleri şunlardır:
a) Niyet getirmek,
b) Tekbir almak,
c) Selam vermek.

Şartlan ise, Necasetten taharet, Setr-i avret, İstikbal-i kıble gibi namazın şartlandır.

Kim tilavet secdesi yapmak isterse önce tahrim tekbiri almalıdır. Sonra secdeye gitmek için tekbir alıp namaz secdesi gibi secde yaparak selâm vermelidir. Tilavet secdesinde tahrim tekbiri ile selâm şarttır. Namazın abdestli olmak, yüzünü kıbleye çevirmek gibi şartlarının sehiv secdesinde de olması gerekir.