Günlük hayatta öfkelenmemek imkânsızdır, zira öfke tabi bir şeydir; bertaraf edilmesi VACİB dir.

Şayet geçmezse yer değiştirmek, abdest almak, geçmediyse iki rekât namaz kılmak sünnettir. Peygamber Efendimiz ( sav ); 

 

Öfke şeytandandır Şeytan ise ateşten yaratılmıştır Ateşi söndüren de sudur Onun için, biriniz öfkelenince hemen abdest alsın! Affı, bağışlaması, rahmeti ve merhameti sınırsız olan, sürekli affeden ve affetmekten bıkmayan yüce ALLAH( cc ),karar vermekte bizim gibi sabırsız davranmıyor, hataları ve günahları hemen anında cezalandırmıyor. Bekliyor ve istiyor ki, kulları yaptıklarının farkına varsın, suçunun büyüklüğünü ve bunu kime karşı yaptığını anlasın, tövbe etsin.

Kızgınlık halinde şöyle duâ edilir: Allahummâğfir lî zenbî ve’zheb ğâyza kalbî ve ecirnî mine’ş-şeytâni’r-racîm

Anlamı:

Allahım, günahımı bağışla, kalbimin öfkesini gider, beni kovulmuş şeytandan uzak tut.
Eğer sinirlene kişi bir başka kişi ise, sinirli olan insanın ismi zikredilerek 100 defa söylemeniz gereklidir. 7 defa Fatiha suresi ve 11 defa İhlâs suresi okunur ve Peygamber Efendimiz ( sav )’in ruhuna bağışlanır.

Dua: Ve lehû mâ sekene filleyli vennehâr “Sinirli Kişinin Adı” ve hüvessemîúl álîm

Çok sinirli, her şeye sinirlenen, öfkelenen kişiler Allah’ın Er-Rauf ismi şerifini her gün 286 defa, Ya Rauf celle celalühü diye okusalar, bu huyları düzelir ve Yumuşak huylu sinirlenmeyen bir kimse olurlar
Bir başka zikir ise Ya Halim zikridir. Öfkeli, sinirli ve asabi kimseler, öfkelendikleri anda 88 defa “YA HALİM” diye zikrederlerse öfkeleri geçer ve sakinleşirler.

Muaz bin Cebel’in rivayetine göre: ”İki adam Peygamber (sav)’in yanında birbirleriyle tartıştılar. Birbirlerine olan öfkeleri yüzlerinden belli oluyordu. Bunun üzerine Allah Rasulü (sav): ”Ben bir kelime biliyorum ki, eğer bu kelimeyi söyleselerdi muhakkak öfkeleri giderdi.
O kelime:”Eûzü billâhi mineş-şeytânirracîm.”’dir.

Allâhümme eğninî bil-ilmi ve zeyyinnî bil-hilmi ve ekrimnî bit-takvâ ve cemmilnî bil-âfiyeti.

Anlamı: Allahım beni ilimle zenginleştir, hilimle süsle, takvâ ile yücelt, afiyetle güzelleştir.

Konu ile alakalı bazı hadis-i şerifler:

*Rasûlullah (sav) bir gün: ”Siz aranızda kimi pehlivan addedersiniz?” diye sordu. Ashab: ”Erkeklerin yenmeye muvaffak olamadığı kimseyi!” dediler. Rasûlullah (sav): ”Hayır”, dedi, ”gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hakim olabilen kimsedir.”

*“Kuvvetli kimse, güreşte hasmını yenen pehlivan değil, öfkelendiği zaman nefsini yenendir.”

*“Öfke şeytandandır, şeytan da ateşten yaratılmıştır, ateş ise su ile söndürülmektedir; öyleyse biriniz öfkelenince hemen kalkıp abdest alsın.”*“Biriniz ayakta iken öfkelenirse hemen otursun. Öfkesi geçerse ne ala, geçmezse yatsın.”