TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT KILINMALI

Teravih namazı, Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan nafile bir namazdır. Bu namaz ile Ramazan geceleri ibadetle değerlendirilir. Bu namaza Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ile dört halife (Hulefa-i Raşidîn) devam etmişlerdir. Selçuklu ve Osmanlıdan günümüze kadar gelmiştir.

Teravih namazı kaç rekat nasıl kılınır: 

Teravih namazında peygamberimizin ölçüsü
Buhari şöyle rivayet ediyor: Peygamber (sav) Ramazan-ı şerifte, bir gece çıkıp teravih namazını kıldı. Birkaç kişi ona uyarak namaz kıldılar. Sabah olunca cemaat durumu birbirine anlattı. Üçüncü gece cemaat daha fazlalaştı. Yine onlara namaz kıldırdı. Dördüncü gece cemaat öyle çoğaldı ki camii onlara dar geldi.

Peygamber (sav) ise ancak sabah namazına çıktı, namazı kıldırınca cemaata döndü ve kelime-i şehadeti getirerek dedi ki’’ durumunuzu biliyordum, ancak teravih namazı size farz olacağından ve sizin de altından kalkamayacağınızdan korktum.’’ Daha sonra Peygamber (sav) camii de teravih namazını kıldırmadan vefat etti.

Hz. Ömer (r.a.) döneminde teravih namazı
Müslümanlar o zaman camiide cemaat halinde teravih namazı kılmazlardı. Ama herkes evinde kılmasına devam ediyordu. Bu durum Hazret-i Ömer`in Hilafetine kadar devam etti. Hz. Ömer (r.a.) dağınık olarak Teravih namazını eda eden müslümanları bir araya getirerek onlara bu namazı kıldırttı.

Ramazan ayına mahsus yirmi rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Teravih namazı, İslam ülkelerinin çoğunda cemaat ile, iki rekâtte bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınmaktadır. Hz. Ömer’in (r.a.) uygulamasına binaen bütün mezheplerde temel kabul edilen yirmi rekât kılma hükmünün yanında Mâlikî mezhebinde otuz altı rekât ve Şâfii mezhebinde ise 8 rekât da kılınabileceği şeklinde görüşler de bulunmaktadır.

Ehl-i Sünnetin cumhuru teravih namazının 20 rekât olduğu üzerine ittifak etmişlerdir. Malikiler ise teravih namazın 36 rekât olduğu üzerinedirler. Kim de 8 rekât kılarsa bu sünnetten bir kısmını eda etmiş olur ve ona kıldığı kadar sevabı vardır.

Bunun (Teravihin 20 rekât olduğunun) delili İmam Beyhaki’nin Süneninde (4288) Sâib b. Yezîd (Allah ondan razı olsun)’den rivayet edildiği haberdir. O şöyle dedi: “(Müslümanlar) Ömer b. el-Hattâb zamanında (terâvih) namazını 20 rekât kılmak üzerine durdular.” Sâib devamında şöyle dedi: “Yüzlerce ayetler okuyorlardı.”

Haremeyn (Mekke ve Medine) ve İslamiyet’in geri kalan köklü beldelerde yapılan buydu. Kim bunları tam bir şekilde yaparsa, o sünneti kâmil bir şekilde yapmış olur. Kimin gücü hepsine yetmiyorsa bazısını yapsın. Buna da kıldığına kadar sevabı vardır. Ancak kimse bir kişinin teravih namazını tam kılmadığı için tenkit edip onu kıldığından engellemesin. Çünkü engellemek kötü bir işte olur. Namaz ise müminin en hayırlı amellerindendir.

Resûlullah ﷺ şöyle buyurdu: “Namaz en güzel meseledir. Kim onu çoğaltmaya gücü yeterse çoğaltsın.” (Taberânî, 243)
Allah ﷻ şöyle buyuruyor: “Gördün mü, bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı?” (Alak suresi, 9-10)

Teravih namazının vakti:

Ramazan ayına mahsus olup yatsı namazı kılındıktan sonra başlar ve sabah namazı vaktine kadar devam eder. Teravih namazı hem vitirden önce hem de vitirden sonra kılınabilir. Fakat evlâ olan teravih namazını önce kılıp vitir namazını sonra kılmaktır.

Nasıl kılınır

Tüm dünyada koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle birlikte ülkemizde de çeşitli önlemler alındı. Koronavirüsün İslam aleminde üç aylar olarak idrak edilen mübarek zaman diliminde ortaya çıkmasının ardından akıllara, Ramazan ayı geldiğinde teravih namazlarının nasıl kılınacağı sorusunu getirdi.

Teravih namazı her iki rekâtın sonunda selam verilerek kılınır. Dört rekâtta bir selam verilerek de kılınır.

Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilemez.

Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan, yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.

Tek başına evde teravih namazı nasıl kılınır?
İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekat sünneti kılınır.

Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.

Niyet: 
Euzü Besmele çekilerek teravih namazına niyet edilir. “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için teravih namazını kılmaya.” Sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

1. Rekat

Sırasıyla "Sübhaneke duası" okunur, "Euzü besmele" çekilerek "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okunur. Rüku ve secde yapılır.

2. Rekat
"Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okunur ve selam verilir. Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları" okunur sonra üçüncü rekata kalkılır.

3. Rekat
"Sübhaneke", "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku ve secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.

4. Rekat
"Besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secde yapılırak oturulur. Bu oturuşta "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"ı okunduktan sonra sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder.

Teravih namazının ardından vitir namazı kılınır.