GAYRI MÜSLİMLERE SELAM
SORU:
Gayrı Müslimlere selam verilir mi?

CEVAP:
Selam verilmez ama "selam hidayete tabi olanlara" denilir. Peygamberin Herakliyus'a gönderdiği mektup bunun delilidir.
Mektubun devamında da aynı şekilde ifadeler yer almıştır. "Şayet yüz çevirecek olursan çiftçilerin (bütün Bizans Halkının) vebali senin boynunadır". Özetle cevap verecek olursak: Kâfire doğrudan ilk olarak selam verilmemiştir. Her ne kadar lafızdan ilk olarak bu anlaşılsa bile durum böyle değildir. Çünkü kişi bu sözde kastedilenlerin kapsamına girmemiştir. Çünkü o hidayete tabi olanlardan değildir, dolayısıyla ona selam da verilmemiştir

Hz. Peygamber'in "Selam hidayete tabi olanlann üzerine olsun" sözüne gelince; bu söz Kur'ân'da Hz. Musa ve Hz. Harun'un Firavunla arasındaki olay anlatılırken de zikredilmiştir.

Müfessirler bununla selamlamanın kasdedilmediğini söylemişlerdir. Bunun anlamı "Allah'ın azabından ancak müslüman olan kurtulur" demektir. Bu sebeple bu âyetin peşinden "azap da yalanlayan ve yüz çevirenedir" İfadesi gelmiştir.

Burada kafir övülmüyor ki? "Selam hidayete tabi olanlara" diyor Resulullah. Hidayete tabi olması tavsiye edilmiş, eğer hidayete tabi olursa Allah'ın selamı üzerine olsun denilmiştir.

ayrıca kafire "selam hidayete tabi olanlara" diyebiliriz. Peygamberin Herekliyus'a gönderdiği mektuba istinaden. Ama burada aslında selam yoktur. Hidayete tabi olursan Allah sana selamet versin, tabi olmazsan değil... gibi bir anlam var.

NOT: Kafirlere, gayri muslimlere selam vermeyeceğiz anlamına gelmemeli bu yazı. Sadece müslümanlara ait olan "selamunaleykum" ifadadesiyle selam vermeyeceğiz. Başka türlü selamlar verebiliriz. Çünkü Müslüman selamında dua vardır. Fakat kafirler Allah'ın kızdığı (mağdub ve delalet ehli -fatiha suresine bak) kişilerdir. Onlara en fazla Allah hidayet versin diye dua ederiz.

SORU: Merhaba, günayın, tünaydın, iyi akşamlar diyebilir miyiz?

CEVAP: Merhaba bir dua değildir. günaydın, tünaydın, iyi akşamlar bunlar dua değildir. Sadece hava durumunu bildirir. Dolayısıyla böyle ifadelerde sıkıntı yoktur. Sıkıntı müslümanların selamını sadece müslümana veririz. çünkü burada dua vardır ve selam Allah'ın isimlerinden birisidir.